Právní projekt AdvoCats for Women | proFem

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv

Simona Domesová

07.01.2017

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv

Dne 5. 1. 2017 se v sídle Ombudsmanky konal seminář o projektu AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách.

Seminář vedla vedoucí právnička proFem Veronika Ježková a z Kanceláře Veřejné ochránkyně práv se jej zúčastnili právníci a právničky z Oddělení veřejného pořádku a místní správy, dále z Oddělení rovného zacházení a z Oddělení rodiny, zdravotnictví a práce. Veronika Ježková nejprve představila naši organizaci a projekt AdvoCats for Women, poté hovořila o násilí na ženách ve světle Istanbulské úmluvy, již se Česká republika chystá ratifikovat a udělala historický exkurz do legislativy zaměřené na domácí násilí od roku 2002, kdy se orgány veřejné moci o tuto problematiku začaly zajímat, až dodnes. Dále hovořila o legislativních nedostatcích, které v této oblasti jako organizace spatřujeme a se kterými se v praxi dennodenně potýkáme a předestřela naše návrhy na zlepšení současné situace. V průběhu semináře se probírala témata, která s domácím násilím úzce souvisí, jako zálohované výživné, bezplatná právní pomoc či svěřování dětí do péče. Zástupci Kanceláře Ombudsmanky vznášeli konkrétní dotazy, rozvinula se zajímavá a plodná diskuze například o prevenci mezi dětmi, o důkazních prostředcích v případech domácího násilí či o soudních znalcích. Obě strany sdílely spoustu poznatků a zkušeností ze své praxe, což bylo pro jejich další práci s touto tématikou velmi přínosné.

gallery