Právní projekt AdvoCats for Women | proFem

Lidská práva na živo

Kateřina Kovářová

13.02.2017

Lidská práva na živo

Tento týden probíhá na Masarykově univerzitě v Brně cyklus přednášek "Lidská práva na živo".

proFem odstartoval sérii přednášek realizovaných v rámci programu "Lidská práva na živo". Tento program je každoročně připravován pro studenty prvního ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity organizací Pro bono aliance. Studenti si v rámci tohoto programu mají možnost "na živo" ozkoušet jaké to je pracovat s problematikou lidských práv v praxi. Právo na život bez násilí, jako nejzákladnější lidské právo, přiblížila studentům vedoucí právnička proFem Veronika Ježková.

Téma "Domácí a sexuální násilí - od popírání k potírání" studenty zaujalo, resp. spíše překvapilo, co vše je pod těmito pojmy ukryto, jak nesnadné je tyto formy násilí postihnout a jaké složité psychologické procesy se dějí ve sféře obětí. Studenti již nyní alespoň v základu vědí, čeho se při komunikaci s obětí vyvarovat, jak se chovat a čím jí mohou být prospěšní.

Znají už i základní právní instituty sloužící k "potírání" tohoto patologického jevu a vědí, že je velkou zásluhou neziskového sektoru, že tyto instituty mají v našem právním řádu své neochvějné místo.