Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí

 

Vše začalo tím, že společnost proFem realizovala od října 1998 do konce září 1999 projekt s názvem „AdvoCats for Women“. Tento projekt byl zaměřen na proškolení právniček k tématu násilí na ženách a porušování lidských práv žen. Proškoleno bylo 26 českých a slovenských právniček. Tím vznikla dlouhodobá pracovní skupina angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Po ukončení ročního školení projekt pokračoval na nadnárodní úrovni a vzniká z něj „AdvoCats for Women“, centrum právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí v České republice. Právničky a právníci s námi spolupracují i dobrovolnicky, nebo za zlomek advokátních odměn. Tento projekt po celou dobu své existence upozorňuje na nedostatečné řešení problematiky domácího násilí ze strany státu. Projekt „AdvoCats for Women“ je v České republice zatím jedinou specializovanou a kontinuálně poskytovanou službou tohoto charakteru.

Přestože za poslední roky došlo k výraznému posunu v oblasti domácího násilí ze strany státu, stále bohužel přetrvávají některé zcela zásadní nedostatky. Jedná se především o neuznání právní pomoci jako sociální služby a chybějící právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci osobám postiženým tímto závažným porušováním lidských práv – převážně ženám a jejich dětem. 

I v roce 2015 pokračujeme v realizaci projektu AdvoCats for Women - právem proti násilí ženách, který se kromě bezplatné právní pomoci zaměří zejména na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Vedle analýz a legislativních návrhů uspořádáme také několik seminářů a mezinárodní konferenci. Chceme také iniciovat ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o předcházení a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. V průběhu celého projektu bude probíhat aktivní lobbing.

O všech aktivitách budeme průběžně informovat na naší webové stránce a na sociálních sítích.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo


Hledáte pomoc? My ji nabízíme...

22.12.2017
Někdy může být náročné se zorientovat ve všech službách, které nabízíme, proto jsme pro… | více...

Podpořte nás na Burze filantropie

13.04.2017
proFem se letos se svým projektem zúčastní akce Burza filantropie v Benešově. | více...

Obcházení zákona o bezplatné právní pomoci

22.02.2017
Reakce právniček a právníků proFem o.p.s. na zprávu uveřejněnou dne 21.2.2017 na serveru… | více...

proFem v roce 2016

20.02.2017
Rok 2016 se nesl v duchu zásadních změn. Profem o.p.s. nadále pomáhá obětem domácího… | více...

Lidská práva na živo

13.02.2017
Tento týden probíhá na Masarykově univerzitě v Brně cyklus přednášek "Lidská práva na… | více...

Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled

18.01.2017
Boromeum – edukační a formační centrum působící při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla… | více...

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv

07.01.2017
Dne 5. 1. 2017 se v sídle Ombudsmanky konal seminář o projektu AdvoCats for Women – právem… | více...

Výstupy z debaty - Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí

28.11.2016
U příležitosti 25.listopadu - Mezinárodní den proti násilí na ženách jsme pořádali debatu… | více...