Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí | proFem

Návrhy proFem ve věci novely zákona o obětech trestných činů

Kateřina Kovářová

26.09.2016

Návrhy proFem ve věci novely zákona o obětech trestných činů

Organizace proFem s ředitelkou Jitkou Polákovou aktivně lobbuje za práva obětí trestných činů, a to především svými návrhy změny zákona o obětech trestných činů.

Jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů proběhlo dne 23. června 2016 v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavské ulici. Vedoucí právnička proFem Veronika Ježková předložila členům a členkám výboru konkrétní legislativní doporučení. V rámci diskuse, které se aktivně účastnili nejen členové a členky výboru, ale i zástupci a Ministerstva spravedlnosti ČR, zazněly zajímavé podněty, které byly do legislativního doporučení neprodleně zapracovány. Nyní již jen čekáme na výsledky hlasování výboru.   

 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-a-nasili-na-zenach-resil-novelu-zakona-o-obetech-trestnych-cinu-146305/