Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí | proFem

Interdisciplinární setkání pro Prahu s tématikou sexuální násilí na ženách

Jitka Poláková

01.11.2015

Interdisciplinární setkání pro Prahu s tématikou sexuální násilí na ženách

Dne 27. 10. 2015 proběhlo další interdisciplinární setkání pro Prahu s tematikou sexuální násilí páchané na ženách. Cílem setkání byla výměna zkušeností mezi odborníky pracujícími s oběťmi sexuálního násilí, zmapování nedostatků v této oblasti, ale i příklady dobré praxe.

 

Interdisciplinární setkání organizované neziskovou organizací proFem se konalo v budově Staroměstské radnice pod záštitou zastupitelky hl. města Prahy Ing. Mgr. Ireny Ropkové. Pracovního setkání se zúčastnilo cca 30 odborníků/odbornic z oblasti policie, sociálních služeb, neziskových organizací a zdravotnictví.

Účastníci setkání byli seznámeni se zásadami komunikace s traumatizovanou osobou. Hovořilo se o pojmu oběť a o tom, jak mu rozumět. Příspěvek právníka proFem se věnoval znakům trestného činu znásilnění a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zmíněny byly zákonné možnosti pomoci obětem znásilnění, zejména práva, která obětem dává zákon o obětech trestné činnosti. Dále pak bylo zúčastněnými diskutováno, v jakých konkrétních případech nejsou v praxi práva obětí zcela respektována, ať už ze strany policie či soudů. Zástupci policie připustili, že mladí a málo zkušení kolegové mohou být zaskočeni, mají-li řešit případ z oblasti sexuálního násilí. Dále uvedli, že v poslední době dochází ke zlepšování vzdělávání policistů v této oblasti, kdy do vzdělávání je zapojena i zkušená psycholožka. Byl vysloven názor, že vzdělávání v oblasti pomoci obětem sexuálního a domácího násilí by bylo prospěšné i pro státní zástupce a soudce. Podrobně byla prezentována jedna úspěšně řešená kauza sexuálního zneužívání, na které spolupracovala kriminální policie a nezisková organizace Persefona.

Poděkování patří všem zúčastněným, kteří se neváhali zapojit do diskuse. Zvláštní poděkování patří paní zastupitelce Ireně Ropkové za převzetí záštity a poskytnutí prostor ke konání interdisciplinárního setkání.

 

gallery