Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí | proFem

II. mezioborové setkání na téma sexuální násilí

27.10.2015

II. mezioborové setkání na téma sexuální násilí

V pátek 23. října 2015 se v budově Krajského úřadu pro Středočeský kraj uskutečnilo II. mezioborové setkání s tematikou sexuálního násilí páchaného na ženách. Cílem setkání bylo rozšířit znalosti odborníků pro práci s oběťmi sexuálního násilí a výměna zkušeností mezi nimi.

Mezioborové setkání uspořádala nestátní nezisková organizace  proFem pod záštitou radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí Emilie Třískové. Pracovního setkání se zúčastnilo 24 odborníků/odbornic z oblasti policie, justice, zdravotnictví a sociálních služeb.

Příspěvky proFem byly zaměřeny na praktické tipy pro citlivou komunikaci s oběťmi sexuálního násilí, dále byli účastníci seznámeni s tím, jak vypadá terapeutická práce s klientkou. Příspěvek právničky proFem byl zaměřen na výklad znaků trestného činu znásilnění. Podrobně byla vysvětlena problematika vážně míněného odporu, jež byla ilustrována i na připojené kazuistice. Zástupci policie pak seznámili přítomné s kauzami, které byly řešeny v oblasti sexuálního násilí. Kauzy se dotýkaly především sexuálního zneužívání v rodinách a byla zřejmá souvislost s domácím násilím. V diskusi se dále hovořilo o využívání speciálních výslechových místností se zvukovým zařízením, kde oběť není traumatizována přítomností více osob při výslechu. Dále bylo poukázáno na příliš striktní pravidla standardů sociálních služeb, která mohou i znemožnit poskytnutí efektivní pomoci osobám v krizi. Nastavení standardů sociálních služeb bude dále diskutováno s Krajským úřadem pro Středočeský kraj.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětnou diskuzi. Zvláštní poděkování patří paní radní Emilii Třískové za převzetí záštity a poskytnutí prostor ke konání uvedeného setkání.

gallery