Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí.

V ČR je stále nahlášen nízký počet případů domácího násilí a znásilnění. V ČR jsou úředně zaznamenány 1 - 2 znásilnění denně - předpokládá se, že znásilnění je hlášeno pouze v 8 % případů (a znásilňování, ke kterému dochází v rámci rodiny a partnerství je hlášeno pouze ve 3 % případů).  V roce 2012 bylo policií v České republice evidováno 669 skutků znásilnění, přičemž objasněno bylo 489 skutků. Největší počet znásilnění zaznamenalo Krajské ředitelství policie Praha (94). V České republice existuje vysoká latence znásilnění, která není nikdy řešena. Z vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR v Praze vyplývá, že ročně řeší cca 150 případů sexuálního násilí, přičemž nemají kam odkázat oběti na pomocné organizace.

V České republice je nedostatečná pomoc a podpora pro oběti znásilnění. Chybí specializovaná centra, která by poskytovala bezplatnou komplexní psychologickou a právní pomoc obětem. V Praze a Středočeském kraji neexistuje žádná poradna, která by se věnovala obětem sexuálního násilí a znásilnění.

Díky tomuto projektu začalo fungovat poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze, které zajistí komplexní a bezplatnou pomoc pro oběti sexuálního násilí. Dále byly zřízeny 2 pobočky Intervenčního centra proFem a to v Berouně a v Benešově, čímž zajišťujeme dostupnost komplexní pomoci obětem domácího násilí v jižní a jihozápadní části Středočeského kraje.

Dále chceme vytvořit funkční mezioborovou spolupráci subjektů, které pracují s oběťmi sexuálního násilí a s oběťmi domácího násilí. Také spustíme informační kampaň, kterou informujeme laickou i odbornou veřejnost o dostupnosti služeb, možnostech pomoci obětem sexuálního a domácího násilí a oběti tohoto druhu násilí budeme informovat o jejich právech.

Finance na projekt byly přiděleny díky Fondu nestátních neziskových organizací. Tento fond je financován z EHP fondů 2009-2014.

lofo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.


Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském… | více...

Návrhy proFem ve věci novely zákona o obětech trestných činů

26.09.2016
Organizace proFem s ředitelkou Jitkou Polákovou aktivně lobbuje za práva obětí trestných… | více...

Mezioborové setkání pro Prahu k tématu sexuální násilí

06.05.2016
Ve čtvrtek 5. května 2016 se v budově Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo… | více...

III. interdisciplinární setkání na téma sexuální násilí

29.04.2016
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v budově Krajského úřadu pro Středočeský kraj uskutečnilo… | více...

Tisková zpráva k realizaci projektu

21.12.2015
Již půl druhého roku proFem úspěsně realizuje projekt Pomoc a podpora obětí genderově… | více...

III. setkání IDT v Berouně

16.11.2015
V pátek 13.11. se uskutečnilo již III. setkání Interdisciplinárního týmu v Berouně.… | více...

III. setkání IDT v Benešově

12.11.2015
Dne 12. 11. 2015 se v budově pečovatelské služby v Benešově uskutečnilo již III. setkání… | více...

Interdisciplinární setkání pro Prahu s tématikou sexuální násilí na ženách

01.11.2015
Dne 27. 10. 2015 proběhlo další interdisciplinární setkání pro Prahu s tematikou sexuální… | více...