Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Daphne - Staying safe online: gender and safety on the Internet je inovativní projekt, který přináší genderový rozměr do problematiky násilí v prostředí internetu a informačních a komnunikačních technologiích v mezinárodní perspektivě.

Projekt je určen pro cílovou skupinu mládeže ve věku 14 - 26 let.

Aktivity projektu:

  • Výzkum, který bude mapovat status quo mezi mládeží ve třech partnerských zemích - výzkum se zaměří na témata kyber šikany, ochrany osobních údajů, sdílení osobních dat (fotografií a videí), stalkingu, sexuálního násilí, atp.);
  • Bezplatné právní poradenství, kdy poradna bude sloužit osobám ohroženým násilím v prostředí internetu. Tuto poradnu bude provozovat proFem, o.p.s.;
  • Vzdělávací a informační aktivity (semináře pro vyučující a studující, mezinárodní konference, antologie s výstupy projektu) a mediální kampaň.

Partnery projektu jsou Mediterranean Institute of Gender Studies - MIGGS - Kypr, Fundacja Feminoteka - Polsko, proFem, o.p.s. - Česká republika.

Projekt koordinuje Gender Studies, o.p.s. - Česká republika

 

najdete nás také na facebooku.

bhvdf “With financial support from the DAPHNE Programme of the European Union. The contents of this webpage and of all its publications are the sole responsibility of Gender Studies and its project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. “


Kampaň Stop kyberšikaně

22.09.2014
Od 22. 9. je spuštěna kampaň Stop kyberšikaně. Kampaň je zaměřená na prevenci proti násilí… | více...

Konference Praha bezpečně online

23.10.2013
ProFem, o.p.s. na konferenci "KYBERPSYCHO" Bezpečně online - prevence, řešení a právní… | více...

Děti online aneb rizika na internetu

08.10.2013
MČ Praha 5 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnější internet pořádají sérii seminářů… | více...

Týká se Vás "stalking" po internetu?

06.07.2013
Víte, co z právního hlediska můžete dělat, když …. se stanete obětí “stalkingu” po… | více...

Vzdělávací kurzy

06.06.2013
proFem o.p.s. nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů pro odborníky, studenty i laiky,… | více...