Pomlouvá Vás někdo po internetu?

Vojtěch Černý

Pomlouvá Vás někdo po internetu?

Víte, co z právního hlediska můžete dělat, když ... Vás někdo pomlouvá po internetu? Někdo vytvořil dokonce webovou stránku bez vašeho vědomí s cílem poškodit Vaši osobu?

 

Odpověď naší právničky:

Jedná se o trestný čin pomluvy dle §184 Trestního zákoníku. Každý (bez ohledu na věk a společenské postavení) má nárok na zachování cti a lidské důstojnosti, to je jedno ze základních lidských práv.

(1)    Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2)     Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Pokud pomluva není tak závažná, aby se jednalo o trestný čin, pak se jedná o přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 1000,-

Taková pomluva, která může dotyčné osobě způsobit vážnější újmu na cti a případně na společenském postavení, je trestným činem, za který hrozí pachateli odnětí svobody až na dva roky. V případě, že pachateli není ještě 15 let, tak přicházejí v úvahu jiná výchovná opatření.

Pokud byla oběti pomluvy způsobena škoda (a to i nemajetková morální újma), má právo po pachateli vymáhat náhradu, odškodnění.

Pomluva ovšem musí být nepravdivá, jinak by se o pomluvu nejednalo.

Co se týká webových stránek, u těch je podstatné, jak se dostal jejich autor k použitému materiálu. Pokud si ho vymyslel, jedná se o zmíněnou pomluvu. Pokud se k nějakým informacím dostal tak, že se naboural do cizí pošty, přečetl cizí sms, skype apod. jedná se pak o §183 Porušení tajemství dopravovaných zpráv, za který hrozí odnětí svobody až dvě léta.

Pokud se tedy autor webových stránek dopustil Pomluvy i Porušení tajemství, jsou to už dva trestné činy a o to vážnější bude trest!

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně kyberšikany, neváhejte se obrátit na linku 774 433 077 každé pondělí 12h – 18h, nebo na e-mail kyber.sikana@profem.cz