Nejste si jisti tím, kdo s Vámi ve skutečnosti přes internet komunikuje?

Vojtěch Černý

Nejste si jisti tím, kdo s Vámi ve skutečnosti přes internet komunikuje?

Na internetu je častým jevem, že si někdo mění nebo upravuje identitu.

 

Odpověď naší právničky:

Takové chování sice vesměs není protiprávní, ale často ho lze hodnotit jako
nemorální, a to zvláště podle účelu, ke kterému směřuje. V okamžiku, kdy je
cíl takového jednání společensky nebezpečný, i zde půjde o trestný čin. Ve
chvíli, kdy si někdo záměrně mění identitu a využívá tzv. webtrolling, a tím
chce například nezletilou dívku přimět ke schůzce či dokonce k intimnímu
styku, jedná se už v tuto chvíli o přípravu trestného činu. Taková příprava
je u některých zločinů trestná. V našem případě, pokud by si někdo pod
smyšlenou identitou na internetu domluvil schůzku s dívkou mladší 15ti let
za účelem sexu nebo obdobného jednání, jedná se o přípravu trestného činu
Pohlavního zneužití, která může být za určitých okolností trestná. To v
případě, že by zmíněná dívka nakonec k pohlavnímu styku přistoupila
dobrovolně. Pokud by pachatel plánoval, že bude muset překonat na schůzce
dívčin odpor a k pohlavnímu styku ji přinutit, jedná se o přípravu Znásilnění
a ta je trestná v každém případě! Hrozí za ní odnětí svobody.
A to mluvíme jen o situaci, kdy má člověk smyšlenou identitu, využívá tzv.
webtrolling, domluví si schůzku a je zastaven před konkrétním aktem. Pokud
by své plány skutečně realizoval, jsou sazby samozřejmě mnohonásobně vyšší.

Dále přichází v úvahu trestný čin Poškození cizích práv, kdy člověk uvede
někoho v omyl nebo tohoto omylu využije a způsobí tím oběti újmu nikoli
finanční, ale třeba psychického nebo fyzického rázu, například trauma.

Obecně tedy mohu říct, že zahrávání si se smyšlenou nebo upravenou identitou
je hra na tenkém ledě, která se může člověku pořádně vymstít. Čím
propracovanější pak je identita je, tím nebezpečnější jednání to je a již
hraničí s protiprávností. A ve výše uvedených závažnějších případech už je
jednání trestné a hrozí za něj odnětí svobody.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně kyberšikany, neváhejte se obrátit na linku 774 433 077 každé pondělí 12h – 18h, nebo na e-mail kyber.sikana@profem.cz