Diskuze na téma

Jitka Poláková

07.11.2014

Diskuze na téma "Kyberšikana"

11. listopadu od 18:00 Vás zveme na seminář na téma Kyberšikana, po diskuzi bude následovat Benefiční koncert. Seminář bude probíhat na Právnické fakultě UK, místnost č. 38.

 

Na semináři budou probírána - mimo jiné - tato témata:

- souvislosti kyberšikany
- aktuální rozvoj kyberšikany na školách mezi dětmi i vůči učitelům, mezi mladými lidmi i mezi dospělými například na pracovišti
- souvislost kyberšikany s dalšími stále frekventovanějšími jevy jako je kyberstalking či kybergrooming.

K tématu budou hovořit:

PhDr. Šárka Soudková z Národního centra bezpečnějšho internet a Mgr. Adriena Gabrielová z proFem, o.p.s.

 

Více o semináři na https://www.facebook.com/events/1504145739867527/

Více o Benefičním koncertu na https://www.facebook.com/events/331852740322540/?ref=22

Informační plakát