Mluvme spolu o domácím násilí | proFem

Workshop ve Zlínském kraji

Naďa Gubová

14.01.2015

Workshop ve Zlínském kraji

V úterý 13. 1. jsme navštívili Gymnázium v Uherském Hradišti, abychom tamním studentům představili preventivní workshop "Násilí ve vztazích".

Setkání proběhlo ve spolupráci s organizací Lidská pouta, která přednášku zprostředkovala. Workshopů se zúčastnily zástupkyně organizací Petrklíč o.p.s. a Akropolys o.s. - Rodinné centrum a pracovnice místního městského úřadu, oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Ve školní aule proběhly dvě přednášky, kterých se zúčastnilo celkem 104 studentů/-ek 2., 3. a 4. ročníku.

Obě přednášky byly velmi příjemné, i když se nerozvinula větší diskuse. V obou skupinách se našli studenti/-ky, kteří se zapojili do  diskuse a bylo vidět, že je téma zajímá, což se nám ukázalo i na zpětných vazbách.

Studenti/-ky hodnotili přednášku ve většině jako přínosnou (56 studentů) a v naprosté většině jako srozumitelnou (89). Nejvíce je zaujal promítaný film, znázorňující cyklus domácího násilí (46). Dále jako nejvíce přínosné hodnotili informace, jak řešit situaci DN, na koho se obrátit, a jak pomoci kamarádovi/-ce, který/-á násilí zažívá.

Studentům chybělo podrobněji téma násilí na dětech a mužích, rozpracované sexuální násilí a motivy pachatelů. Statistiky a jejich porovnání s jinými státy. Děkujeme za připomínky  a návrhy, určitě je do našich workshopů zapracujeme.

Děkujeme všem studentům, kteří se preventivní přednášky zúčastnili. Jsme rádi, že jsme mohli navštívit Gymnázium v Uherském Hradišti.

Poděkování také patří paní Paděra-Daňhelové, zakladatelce a ředitelce organizace Lidská pouta.