Mluvme spolu o domácím násilí | proFem

Workshop v Karlových Varech

Naďa Gubová

07.06.2016

Workshop v Karlových Varech

V úterý 7. 6. jsme zrealizovali již 4. preventivní workshop v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí", který je podporován nadací AVON proti domácímu násilí.

Navštívili jsme Střední umělecko-průmyslovou školu v Karlových Varech. Dvou interaktivních přednášek se zúčastnilo celkem 74 studentů/ek 1. a 2.. ročníků této školy.

Společně jsme diskutovali nad formami a podobami násilí ve vztazích, představili jsme nejčastější mýty o tomto fenoménu. Po seznámení studentů s cyklem domácího násilí jsme promítali krátký film, který představuje vztah mladého páru Alexe a Natalie. Na příběhu je znázorněn cyklus násilí ve vztahu, Společně jsme diskutovali nad osobností Natalie (oběti) a Alexe (agresora), nad zúsoby pomoci, kterou Natálii nabízeli její přátelé. Tento film názorně ilustroval teorii, o které jsme na začátku mluvili.

Naprostá většina studentů hodnotila workshop jako přínosný (59) a srozumitelný (73). Nejvíce je zaujal promítaný příběh (48). Dále varovné signály, které jsme mohli ve filmu vidět, překvapeni byli z představovaných mýtů.

A co jim v přednášce chybělo? Více se zaměřit na osobnost pachatele domácího násilí. Jaké jsou typy těchto násilníků, jejich charakteristika a motivy k násilnému chování. Určitá doporučení, jak pracovat s vlastní agresí. A konkrétní kroky, jak se před agresí bránit. Chybělo jim téma šikany ve škola. A následná práce s obětí, která ukončí násilíný vztah.

gallery