Mluvme spolu o domácím násilí | proFem

Workshop na ZŠ v Příbrami

Naďa Gubová

16.06.2016

Workshop na ZŠ v Příbrami

V úterý 14.6. jsme pokračovali v realizaci preventivních workshopů v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí", který je podporován nadací AVON proti domácímu násilí.

Navštívili jsme Základní školu bratří Čapků v Příbrami, kde jsme se setkali s 27 žáky/yněmi posledního devátého ročníku.

Stejně jako na ostatních workshopech jsme společně s žáky/yněmi diskutovali nad formami a podobami násilí ve vztazích i o běžných zažitých mýtech, se kterými se v praxi setkáváme. Nejzajímavější částí workshopu se, stejně jako na předchozích setkáních, stalo promítání krátkého filmu, který představuje vztah mladého páru Alexe a Natalie. Účastníci tak měli možnost vidět na plátně příběh, který se týká mladých lidí, v jejichž vztahu je patrné násilné chování agresora a typické postoje oběti. Společně jsme diskutovali nad osobností Natalie (oběti) a Alexe (agresora) i nad způsoby pomoci, kterou Natálii nabízeli její přátelé.

Naprostá většina žáků/yň hodnotila workshop jako přínosný a srozumitelný (24). Nejvíce zaujal promítaný příběh (26). Překvapení vyvolávala diskuze nad častými mýty, stejně jako tzv. spirála násilí a skutečnost, že situace se stále opakuje.  

Na počátku workshopu jsme měli obavy, zda žáci 9.tříd, kterým je kolem 14 -15ti let, což je emočně a sociálně dost složité období, budou mít chuť se zapojit do diskuze a zda vůbec téma násilí ve vztazích pro ně nebude příliš odtažité. Zaujetí, aktivita a pozornost, kterou workshopu věnovali, nás přesvědčila o tom, že i v tomto věku je téma násilí ve vztazích skutečně zajímavé. Nepochybně k tomu přispěla i zvolená interaktivní forma setkání a práce s atraktivním filmem.