Mluvme spolu o domácím násilí | proFem

Tisková konference - Násilí ve vztazích očima teenagerů

Naďa Gubová

27.01.2015

Tisková konference - Násilí ve vztazích očima teenagerů

Dnes v dopoledních hodinách proběhla tisková konference s prezentací výsledků výzkumu proFem o.p.s. "Násilí ve vztazích očima teenagerů", který vznikl za podpory Avon proti domácímu násilí.

Z výzkumu, který byl uskutečněný minulý školní rok, vyplynulo několik zajímavých zjištění:

Více než polovina (59 %) studentů se ve svém okolí setkala s nějakou formou násilí. Téměř polovina z nich zažívá násilí ve škole, 32 % doma a stejný počet v partnerském vztahu. Mezi formami násilí, se kterým se studenti setkali, vedou facky a pohlavky (45 %), pomlouvání a shazování (43 %) a citové vydírání (38 %).  Tři čtvrtiny respondentů (přesně 77 %) uvedly, že se setkaly s násilím, které se dělo jim nebo někomu blízkému, ale neupozornily na něj. Ve většině případů se jednalo o šikanu ve škole, zmiňováno ale bylo i násilí v partnerském vztahu či v rodině. Více informací najdete v přiložené výzkumné zprávě.

Výzkum „Násilí ve vztazích očima teenagerů“ vznikl během druhé řady preventivních workshopů na středních školách, které probíhaly ve školním roce 2013/2014. Zúčastnilo se ho 393 studentů. Ze šetření bylo také zjištěno, díky informacím, které absolventi workshopu získali, dokáží lépe projevy násilí ve vztahu odhalit a jsou tedy k různým projevům násilí v partnerských vztazích méně tolerantní. Stejně jako v předešlém roce byla partnerem tohoto projektu i výzkumu společnost AVON Cosmetics ČR, a to v rámci svých charitativních aktivit pod označením „AVON proti domácímu násilí“.

ProFem převzala šek na 150 000 Kč, které budou využity na 3. řadu workshopů "Mluvme spolu o domácím násilí" na středních školách ve školním roce 2015/2016. Děkujeme!

 

  • Tisková zpráva ke stáhnutí zde

  • Výzkumná zpráva je stáhnutí zde


 gallery