Mluvme spolu o domácím násilí | proFem

Naďa Gubová

29.01.2017

"Love and Respect" - Preventing Teen dating violence

Občanské sdružení Zeměkoule realizuje projekt s názvem "Respect and Love" Preventing Teen dating violence, podpořený v rámci programu Erasmus +.

Hlavní aktivitou projektu bylo setkání 15 pracovnic z neziskových oranizací, které pracují s domácím násilím a mladými. Interaktivního workshopu se zúčastnily zástupkyně organizace CESI z Chorvatska, organizace Society without violence z Arménie, pracovnice neziskové organizace Sakhli a Union of Democrat Meskhs z Gruzie. Za proFem se setkání zúčastnila lektorka preventivních workshopů Magdalena Špačková, sociální pracovnice Naďa Gubová a psychoterapeutka Jana Hrazdilová.

Cílem tohoto týdenního worshopu, který se konal od neděle 22.1. do soboty 28. 1 . 2017 v hlavním městě Gruzie, Tbilisi, bylo sdílení zkušeností z oblasti prevence násilí mezi teenagery, a tím i zvýšení kompetencí účastnic pro tuto práci. Součástí workshopů byla prezentace nabízených služeb a workshopů konkrétních organizací, na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet mnohá cvičení, která kolegyně se studenty na kurzech dělají. Dozvěděli jsme se více o metodách výuky, které lze pro prevenci využít. A navzájem jsme porovnávali aktuální podmínky v daných zemích pro tuto činnost (například právní souvislosti, pohled společnosti na toto téma, kulturní aspekty, apod.). Společná týdenní práce byla velice inspirativní.

gallery