Školení pracovníků a studentů v Gruzii

03.04.2013

Školení pracovníků a studentů v Gruzii

Ve dnech 23.3. až 30.3. proběhlo již třetí školení v rámci projektu Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí.

Školení proběhlo ve třech oblastech:

1) Dvě skupiny psycholožek, které pracují s oběťmi domácího násilí, se zúčastnily dvou denního workshopu na téma "systemická terapeutická práce s klientem". Workshop vedl Miroslav Bubeník, pracovník pobočky ADRA Hradec Králové, kde pracuje v projektu "Práce s agresí".

2) Skupina studentů vysoké školy oboru veřejné vztahy se zúčastnila dvou denní přednášky na téma "legislativní rámec problematiky domácího násilí v ČR". Studenti diskutovali a porovnávali právní možnosti v Gruzii a v České republice s Innou Trefilovou, právničkou týmu AdvoCats for Women, která s proFem dobrovolně spolupracuje již třetím rokem a poskytuje online konzultace našim klientkám. 

3) Poslední skupina pracovníků z neziskových organizací se zúčastnila semináře na téma "lobby a fundraising v neziskových organizacích". Na semináři se diskutovalo především o možnostech získávání finančních prostředků pro neziskové subjekty se zaměřením na sociální podnikání. Diskusi vedla Naďa Růžková, koordinátorka sociálně právního poradenství v Praze a vedoucí Intervenčního centra Příbram. 

Semináře byly zaměřeny především na porovnání situace v České republice a v Gruzii, výsledkem bude písemné doporučení na zlepšení situace v oblasti práce s oběťmi domácího násilí v Gruzii. V pořadí se jednalo již o třetí setkání v rámci tohoto projektu, první proběhlo v březnu minulého roku v Gruzii. V únoru tohoto roku dorazily zástupkyně partnerských organizací do Prahy. Doufáme, že tato setkání napomohou v Gruzii ke zlepšení podmínek pro práci s touto cílovou skupinou.

gallery