Gruzie – Ochrana práv obětí domácího násilí

12.04.2012

Gruzie – Ochrana práv obětí domácího násilí

Adra a proFem realizují projekt s názvem "transformační spolupráce Gruzie:posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen".

Cílem projektu je zajistit větší míru rovnosti mužů a žen a podporovat státní politiku, která bude směřovat k odstranění diskriminace žen ve společnosti a zavede mechanismy pro ochranu obětí domácího násilí. Jeho strategií je podpořit místní neziskové organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí, zejména pak v regionech, kde je povědomí o možných postupech v takové situaci minimální. Gruzie bohužel obecně postrádá dlouhodobé a udržitelné řešení, jak by oběti domácího násilí mohly své partnery opustit. Nejsou totiž finančně nezávislé a azylových domů, které by je přijaly, existuje jen několik a mají jen omezené kapacity.

Zajištění lepšího přístupu žen ve městě i na venkově k potřebné právní a sociální ochraně by mělo být dosaženo zvýšením informovanosti o problému domácího násilí ve veřejném prostoru a posilou nevládních organizací při prosazování změn v gruzínské legislativě. Vedle toho by měla fungovat podpora a školení pomáhajících profesionálů (sociálních pracovníků a psychologů), právníků, policistů, státních zástupců a soudců, kteří pracují přímo s oběťmi domácího násilí či s nimi přicházejí do styku. Díky tomu dojde k tolik potřebnému zvýšení úrovně sociálně-právních služeb, kterých mohou týrané ženy využít. Projekt taktéž počítá s lepší koordinací všech zúčastněných a výměnou zkušeností se zahraničními odborníky formou pravidelných konzultací.

Jednou z důležitých cílových skupin jsou i budoucí představitelé legislativního systému - studenti právnických fakult. Ti budou moci navštěvovat tematické semináře či absolvovat stáž přímo v jedné z partnerských organizací. Lépe se tak v budoucnu zapojí do procesu rozvoje občanské společnosti. Větší obecná informovanost a angažovanost mimo jiné právě v otázce domácího násilí je jedním z klíčových prostředků k ochraně základních lidských práv v této oblasti.

Více informací naleznete na webových stránkách organizace ADRA