Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí

proFem je partnerem projektu Gruzie - pomoc obětem domácího násilí, který realizuje společnost Adra.

...Domácí násilí je v zemi, která leží na hranicích mezi Evropou a Asií, stále ještě tabuizované téma. Ačkoliv průzkum v roce 2009 ukázal, že mezi vdanými ženami je každá jedenáctá jeho obětí, tradiční společnost očekává, že žena za žádných okolností neopustí svoji rodinu. Vzhledem k nedostatečně rozvinutým sociálním službám vlastně mnohdy ani nemá jinou možnost než v takovém manželství zůstat. Mimo jiné i proto, že domácí násilí bývá považováno za čistě rodinný problém, který by neměl být vynášen na veřejnost. Aktivity neziskových organizací v oblasti pomoci obětem domácího násilí bývají často vnímány jako pouhá agenda západního světa, která odporuje kulturní tradici tamního modelu rodiny.

Cílem nejen tohoto projektu (společnost Adra realiuzuje hned několik podobných projektů v různých zemích) je zajistit větší míru rovnosti mužů a žen a podporovat státní politiku, která bude směřovat k odstranění diskriminace žen ve společnosti a zavede mechanismy pro ochranu obětí domácího násilí. Tento dvouletý lidsko-právní projekt ADRY, který realizuje ve spolupráci s proFem, směřuje právě do Gruzie. Jeho strategií je podpořit místní neziskové organizace, které pracují s oběťmi domácího násilí, zejména pak v regionech, kde je povědomí o možných postupech v takové situaci minimální. Gruzie bohužel obecně postrádá dlouhodobé a udržitelné řešení, jak by oběti domácího násilí mohly své partnery opustit. Nejsou totiž finančně nezávislé a azylových domů, které by je přijaly, existuje jen několik a mají jen omezené kapacity. Zajištění lepšího přístupu žen ve městě i na venkově k potřebné právní a sociální ochraně by mělo být dosaženo zvýšením informovanosti o problému domácího násilí ve veřejném prostoru a posilou nevládních organizací při prosazování změn v gruzínské legislativě. Vedle toho by měla fungovat podpora a školení pomáhajících profesionálů (sociálních pracovníků a psychologů), právníků, policistů, státních zástupců a soudců, kteří pracují přímo s oběťmi domácího násilí či s nimi přicházejí do styku. Díky tomu dojde k tolik potřebnému zvýšení úrovně sociálně-právních služeb, kterých mohou týrané ženy využít. Projekt taktéž počítá s lepší koordinací všech zúčastněných a výměnou zkušeností se zahraničními odborníky formou pravidelných konzultací. Jednou z důležitých cílových skupin jsou i budoucí představitelé legislativního systému - studenti právnických fakult. Ti budou moci navštěvovat tematické semináře či absolvovat stáž přímo v jedné z partnerských organizací. Lépe se tak v budoucnu zapojí do procesu rozvoje občanské společnosti. Větší obecná informovanost a angažovanost mimo jiné právě v otázce domácího násilí je jedním z klíčových prostředků k ochraně základních lidských práv v této oblasti. Projekt probíhá ve spolupráci s pobočkou ADRA Hradec Králové provozující poradnu pro oběti domácího násilí a dětské krizové centrum a dále s organizací proFem, o.p.s., která se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V oblasti ženských lidských práv a násilí na ženách se věnuje politickému lobbyingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem domácího násilí. Na gruzínské straně se na projektu podílejí organizace Georgian Young Lawyers´Association a Antiviolence Network of Georgia.

Projekt sponzoruje

TRANSITION


Návštěva z Gruzie

04.10.2013
Od 30.9. do 4.10. přivítal proFem návštěvu 4 žen zastupujících neziskový i státní sektor… | více...

Školení pracovníků a studentů v Gruzii

03.04.2013
Ve dnech 23.3. až 30.3. proběhlo již třetí školení v rámci projektu Gruzie - ochrana práv… | více...

Gruzie – Ochrana práv obětí domácího násilí

12.04.2012
Adra a proFem realizují projekt s názvem "transformační spolupráce Gruzie:posílení kapacit… | více...