Případ domácího násilí v Moldávii

Naďa Gubová

08.07.2013

Případ domácího násilí v Moldávii

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva k domácímu násilí: tím, že moldavské úřady nezabránily, aby policista opakovaně bil svou ženu před jejich dvěma dcerami, porušily Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Případ se týká stížnosti stěžovatelek na neschopnost moldavských úřadů ochránit je před násilným chováním manžela a otce, který je policista. Soud rozhodl, že, navzdory tomu, že úřady věděly o násilí, nepřijaly účinná opatření proti manželovi stěžovatelky a neochránily ji před dalším domácím násilím. A dále, že navzdory škodlivým psychickým účinkům na jejich dcery, které byly svědky násilí jejich otce na jejich matce v rodinném domě, nepřijaly žádná nebo jen nepatrná opatření, aby zabránily opakování takového chování. A konečně soud zjistil, že postoj úřadů dosáhl přehlížení násilí a byl diskriminační vůči stěžovatelce paní Eremii jako ženě.

Žadatelky, Lilia, Doina a Mariana Eremia, matka a její dvě dcery, moldavské státní příslušnice, které se narodily v roce 1973, 1995 a 1997. Lilia Eremia byla vdaná s A., policejním důstojníkem, který často přišel domů opilý a bil ji v přítomnosti jejich dvou dospívajících dcer. Následkem toho byla psychická pohoda těchto dvou dívek nepříznivě ovlivněna. Poté, co byl pokutován a formálně napomenut moldavskými úřady, A. ještě více vystupňoval své násilí a údajně v listopadu 2010 svou ženu dusil.

Lilia Eremia podala žádost o rozvod a žádala, aby byla urgentně projednána, ale marně. Ve stejné době podala na moldavské soudy žádost o ochranný příkaz, který byl vydán dne 9.prosince 2010. Ten stanovil jejímu manželovi, že se musí držet 500 metrů od rodinného domu po dobu 90 dnů a nesmí kontaktovat žadatelky nebo páchat jakékoliv násilí proti nim. Přestože policie dohlížela na výkon ochranného příkazu, A. znovu napadl svou ženu a několikrát vstoupil do rodinného domu. Avšak v dubnu 2011, moldavské soudy vyhověly odvolání A. a částečně zrušily ochranné opatření.

Mezitím si Lilia Eremia v prosinci 2010, stěžovala na další násilí A. na policii, kde ji údajně nutili, aby stáhla své trestní oznámení a argumentovali tím, že pokud A. bude mít záznam v trestním rejstříku, přijde o práci, což by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich dcery v jejich vzdělávacích a profesních vyhlídkách. Vyšetřování bylo přesto zahájeno v lednu 2011. Navzdory zjištění podstatných důkazů o vině A., zejména v podobě lékařských zpráv a prohlášení svědků, žalobce pozastavil vyšetřování na jeden rok za podmínky, že A. nespáchá další přestupek během této doby.