Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

03.03.2016

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

 

Tento projekt vychází z výzkumu s názvem „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace proFem realizovala v roce 2012 a který upozornil na skutečnost, že kromě řady jiných negativních důsledků je jedním z negativ domácího násilí také dopad na státní rozpočet. Přitom jsme zjistili, že největší část nákladů vzniklých v důsledku domácího násilí leží právě v oblasti zdravotnictví. Rozhodli jsme se proto, tuto oblast podrobněji prozkoumat a provést rozsáhlý sběr dat.

Cílem projektu je podpořit argumentaci, že prevence domácího násilí je důležitá a vyplatí se, a to, kromě jiného, také z ekonomických důvodů. Dále získáme informace o dopadech domácího násilí na zdraví žen (např. o charakteru zranění, chronických onemocněních, době hospitalizace, atd.)

Do výzkumu je zapojeno 3000 respondentek, se kterými je vyplněn dotazník zaměřující se na zkušenost s domácím násilím a její souvislost se zdravotním stavem a s náklady na léčbu zdravotních následků domácího násilí.

Velký důraz klademe na kvalitní zpracování dotazníku, které měla na starosti partnerská organizace MindBridge Consulting. K jeho tvorbě jsme přizvali řadu odbornic z neziskového sektoru i státní správy, které se zabývají problematikou domácího násilí a také odbornici ze Sociologického ústavu Akademie věd, která má řadu zkušeností s realizací výzkumů zaměřených na genderovou problematiku. Dotazník byl rovněž konzultován s revizní lékařkou a lékařem, kteří věnovali pozornost tomu, aby na základě zjištěných informací bylo možné vyčíslit hodnotu lékařské péče.

Výsledky výzkumu budeme prezentovat na jaře 2016.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

osf

www.osf.cz

eeagrants.org

www.dejmezenamsanci.cz