Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

Tento projekt navazuje na výzkum s názvem „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace proFem realizovala v roce 2012 a ze kterého vyplynulo, že největší část nákladů na řešení následků DN leží právě v oblasti zdravotnictví.

Rozhodli jsme se proto, tuto oblast podrobněji prozkoumat a provést rozsáhlý sběr dat. Našeho reprezentativního výzkumu, který jsme prováděli po celé ČR, se zúčastnilo 3058 respondentek, se kterými byl osobně vyplněn dotazník zaměřující se na zkušenost s DN a souvislost se zdravotním stavem a s náklady na léčbu zdravotních následků domácího násilí. Realizaci výzkumu měla na starosti partnerská organizace MindBridge Consulting

Cílem projektu je podpořit argumentaci, že prevence domácího násilí je zásadní a vyplatí se, a to, kromě jiného, také z ekonomických důvodů. Dále jsme získali informace o dopadech domácího násilí na zdraví žen (např. o charakteru zranění, chronických onemocněních, době hospitalizace, atd.) a o přítomnosti dětí u DN mezi partnery.

Hlavní zjištění:

 • 27,7 % dotázaných žen v České republice starších 18 let zažilo v průběhu života DN v partnerském vztahu.
 • Téměř třetina z těchto žen musela v důsledku DN v partnerském vztahu vyhledat lékařskou péči.
 • Téměř čtvrtina žen (24 %), které zažily ve vztahu DN, lékařskou péči nevyhledala, i když ji v důsledku DN vyhledat potřebovala.
 • Ve 45,2 % případů partnerského DN byly svědky děti. K fyzickému zranění dítěte během DN mezi partnery došlo u 2,9 % případů.
 • Ženy, které prožily DN, trpí častěji chronickými zdravotními problémy než ženy, které DN neprožily.
 • Náklady veřejného zdravotního pojištění v 2014 na ošetření a léčbu žen, které prožily DN, činily odhadem přibližně 1,85 miliardy korun.
 • Z toho nejvíce nákladů vynaložila pojišťovna VZP, a to částku přibližně 1,241 miliardy korun. Dalších 215 milionů korun pak musely zaplatit ještě samy oběti DN.
 • Náklady veřejného zdravotního pojištění vynaložené na léčbu chronických onemocnění ovlivněných DN za rok 2014 činily odhadem přibližně 1,088 miliardy korun.

Výstupy projektu

 • Hlavním výstupem projektu je vydání studie samotné. Ke stažení zde: EkonomDopadyDN-Zdravi_WEB.pdf
 • 1. 6. 2016 byla uspořádána konference, na které jsme představily výsledky studie. Více infomací naleznete zde.
 • 21. 6. 2016 jsme uspořádali snídani s novináři, za účelem medializace výstupů studie. Více informací zde.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

osf

www.osf.cz

eeagrants.org

www.dejmezenamsanci.cz


Snídaně s novináři

21.06.2016
V úterý 21. 6. 2016 proběhla neformální snídaně s novináři v kavárně galerie Langhans. | více...

Konference: Ekonomické dopady domácího násilí ve zdravotnictví

02.06.2016
Dne 1. června 2016 proběhla konference s mezinárodní účastí "Ekonomické dopady domácího… | více...