Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.    

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. Praze, dále v fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a webových stránek. 

Od listopadu 2017 s námi můžete chatovat prostřednictvím portálu www.elinka.iporadna.cz

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou středu 16,00-19,00. Chat je určený pro oběti sexuálního a domácího násilí, pro jejich blízké a kohokoliv, kdo se potřebuje o tomto tématu poradit.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy.


Právní úprava trestného činu znásilnění podle Istanbulské úmluvy

18.08.2017
Jaký je rozdíl mezi pojetím trestného činu znásilnění dle trestního zákoníků a dle… | více...