Vaše tělo patří jen Vám

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je je přispět ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti na její oběti, prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných těmto obětem a zvyšování povědomí veřejnosti o tomto typu trestné činnosti a jejích obětech.

V rámci projektu vznikne "manuál" pro oběti sexuálně motivované trestné činnosti, který jim usnadní orientaci v jejich právech a poskytne informace o tom, kam se mohou obrátit a jaké služby využít. Zvyšování povědomí veřejnosti o sexuálním násilí bude zajištěno prostřednictvím tvorby a šíření osvětového videa.

Díky podpoře projektu budou posilovány kapacity pracovnic proFem v oblasti sexuálního násilí, specifických dopadů na oběti a způsobů práce s nimi, přičemž budou mít možnost tyto nově nabyté zkušenost rovnou využít v přímé práci s klienty a klientkami a při přípravě dalších výstupů projektu.

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině III,  je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.


Otázky kladené v trestním řízení

20.12.2017
V následujícím článku naše vedoucí právnička Mgr. Veronika Ježková nastiňuje, jaká je… | více...

Muži jako oběti sexuálního násilí

16.11.2017
Sérií článků na téma sexuálního násilí „Vaše tělo patří jen Vám“ se snažíme šířit… | více...

Musí se to hlásit? Ohlašovací povinnost v případě sexuálního násilí

03.11.2017
V jednom z předchozích článků jsme psali o tom, co můžete udělat pro blízkého člověka,… | více...

Důkazní prostředky v případech sexuálně motivovaného násilí

12.10.2017
Sexuálně motivované trestné činy jsou stále častěji oznamované. Jak je to ale s jejich… | více...

Sexuální zneužití v dětství

26.09.2017
Sexuální zneužití je závažný trestný čin. Oběti sexuálního zneužití mohou trpět velmi… | více...

Když se vám někdo blízký svěří...

15.09.2017
Navzdory řadě mýtů o znásilnění, se obětí může stát někdo z Vašich blízkých bez ohledu na… | více...

Nejrozšířenější mýty o znásilnění

12.09.2017
Fakta týkající se znásilnění jsou často opředena nejrůznějšími mýty, která obětem často… | více...

Trauma a posttraumatická stresová porucha a její projevy

24.08.2017
Jak se liší smutek a špatná nálada od traumatu? Jak trauma vlastně vzniká a jak se… | více...