Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.    

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. Praze, dále v fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a webových stránek. 

Od listopadu 2017 s námi můžete chatovat prostřednictvím portálu www.elinka.iporadna.cz

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou středu 16,00-19,00. Chat je určený pro oběti sexuálního a domácího násilí, pro jejich blízké a kohokoliv, kdo se potřebuje o tomto tématu poradit.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy.


Otázky kladené v trestním řízení

20.12.2017
V následujícím článku naše vedoucí právnička Mgr. Veronika Ježková nastiňuje, jaká je… | více...

Muži jako oběti sexuálního násilí

16.11.2017
Sérií článků na téma sexuálního násilí „Vaše tělo patří jen Vám“ se snažíme šířit… | více...

Musí se to hlásit? Ohlašovací povinnost v případě sexuálního násilí

03.11.2017
V jednom z předchozích článků jsme psali o tom, co můžete udělat pro blízkého člověka,… | více...

Důkazní prostředky v případech sexuálně motivovaného násilí

12.10.2017
Sexuálně motivované trestné činy jsou stále častěji oznamované. Jak je to ale s jejich… | více...

Sexuální zneužití v dětství

26.09.2017
Sexuální zneužití je závažný trestný čin. Oběti sexuálního zneužití mohou trpět velmi… | více...

Když se vám někdo blízký svěří...

15.09.2017
Navzdory řadě mýtů o znásilnění, se obětí může stát někdo z Vašich blízkých bez ohledu na… | více...

Nejrozšířenější mýty o znásilnění

12.09.2017
Fakta týkající se znásilnění jsou často opředena nejrůznějšími mýty, která obětem často… | více...

Trauma a posttraumatická stresová porucha a její projevy

24.08.2017
Jak se liší smutek a špatná nálada o traumatu? Jak trauma vlastně vzniká a jak se… | více...