Vyhledat pomoc... ale jakou?

Ludmila Brichcínová

29.12.2017

Vyhledat pomoc... ale jakou?

Závěrečný článek ze série Vaše tělo patří jen Vám! přináší informace o možnostech pomoci obětem sexuálního násilí.

Zkušenost se sexuálním útokem je vždy velmi vážným zásahem do života člověka. Oběti se potýkají s negativními dopady různé intenzity v mnoha oblastech. Mohou trpět traumatem a může se u nich rozvinout posttraumatická stresová porucha, které jsme se věnovali v jednom z předchozích článků. Včasná, citlivá a profesionální pomoc výrazně zvyšuje šance na zotavení a navrácení se k běžnému fungování. Kam se ale obrátit a co očekávat?

Prvotní podporu, když se člověk cítí špatně a neví, co dál, poskytují krizové služby. To mohou být krizová centra, linky nebo on-line služby. Pracovník služby – krizový intervent – pomůže zvládnout nápor emocí, zpřehlednit situaci a naplánovat nejbližší kroky. Na krizové služby se můžete obrátit kdykoliv. Ať už bezprostředně po útoku, nebo s časovým odstupem, prostě tehdy, kdy potřebujete s někým mluvit. Jejich obrovskou výhodou je dostupnost a anonymita. Telefonické linky jsou často dostupné non-stop, řada z nich nabízí pomoc i prostřednictvím chatu. Právě na chat se často obracejí lidé, pro které je velmi těžké o problémech mluvit, a to i po telefonu. K chatování stačí připojení k internetu a můžete se bezpečně a zcela anonymně o své situaci poradit.

Pokud se obrátíte na krizové služby, na druhé straně bude proškolený pracovník, který se Vám bude věnovat, ať už hledáte řešení, nebo třeba jen potřebujete, aby Vám někdo naslouchal. Kromě telefonické a on-line pomoci, existují také krizová centra, která můžete navštívit osobně, a některá nabízejí i krátkodobé ubytování a podporu při zvládnutí těch nejnáročnějších období. Krizové služby jsou poskytovány zdarma, v případě telefonu platíte obvykle běžnou cenu hovoru.

Další službou, která Vám může být užitečná, je sociální poradenství. Poskytují ho organizace nabízející pomoc obětem. Sociální pracovnice – v těchto službách obvykle žena – Vás vyslechne a nechá na Vás, kolik jí toho potřebujete říct. Kromě psychické podpory, je sociální poradenství hodně o informacích. S pomocí sociální pracovnice můžete probrat, naplánovat a připravit jednotlivé kroky. Je to praktická pomoc, bude-li to potřeba, může Vás sociální pracovnice doprovodit například na policii, připravit potřebné dokumenty a propojit Vás s dalšími službami. Sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Kromě praktických věcí je mnohdy důležité zajistit i pomoc psychoterapeutickou. Tu je vhodné vyhledat ve chvíli, kdy je překonána akutní krize. Následkem sexuálního útoku mohou být nejrůznější psychické obtíže, úzkosti, strachy, depresivní nálady, může dojít k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. Psychoterapie může velmi výrazně pomoci se zvládnutím těchto následků. Psychoterapeutický rozhovor nabízí bezpečí, přijetí a možnost věnovat se věcem vice do hloubky. Terapeuti a terapeutky pracují různými způsoby, vždy je ale jejich práce založená na respektu a posilování kompetencí klienta. Jedná se o dlouhodobou práci, která není vždy jednoduchá, ale když se daří, přináší do života pozitivní změny.

Psychoterapie může být hrazena buďto klienty přímo, nebo prostřednictvím zdravotního pojištění. Je ovšem nutné počítat s tím, že terapeuti pracující „na pojišťovnu“ mívají delší objednací lhůty. Některé organizace poskytují psychoterapii pro klientky, která je hrazena prostřednictvím projektu, sociální pracovnice Vám může pomoci vyhledat kontakty a zajistit péči dle Vašich možností a potřeb.

Pokud se rozhodnete oznámit trestný čin sexuálního charakteru a stanete se tak účastníky trestního řízení, máte nárok na to, aby Vás zastupoval a Vaše práva hájil zmocněnec. Tím může být i advokát, kterého si zvolíte, nebo kterého Vám na Vaši žádost přidělí soud. Jeho práce je v tomto případě hrazena státem. Advokát Vám vysvětlí situaci po právní stránce, informuje Vás o Vašich právech a nastíní vhodný postup, píše a podává Vaším jménem návrhy soudu, účastní se výslechů. V mnoha situacích může jednat Vaším jménem. Průběžně Vás informuje o tom, co se v případu děje, takže nic nepropásnete. Mimo jiné, Vám může pomoci zajistit peněžitou pomoc od státu, poskytovanou dle zákona o obětech trestných činů, o kterou lze požádat Ministerstvo spravedlnosti. Tato peněžitá pomoc může být použita například na úhradu psychoterapie.

Pro efektivní spolupráci je důležité, aby byl mezi advokátem a klientem vztah založený na důvěře. Pokud máte svého právního zástupce, nebojte se ho ptát a nechte si vše důkladně vysvětlit, pracuje pro Vás.

Pokud jste se Vy, nebo někdo z Vašich blízkých, stali obětí sexuálního útoku, nemusíte na to být sami, pomoc existuje, nebojte se jí vyhledat!

Níže naleznete některé užitečné kontakty:

Seznam linek důvěry: http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

On-line pomoc: www.elinka.iporadna.cz

Pomoc obětem sexuálního násilí v Praze: www.profem.cz

Pomoc obětem sexualního násilí v Brně: http://www.persefona.cz/

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů: www.bkb.cz