Právo na Vaší straně - zneužití

Eva Michálková

16.05.2018

Právo na Vaší straně - zneužití

Vyznat se v právním systému ČR a toho, na co máte nárok, či jaké situace mohou být považovány za trestné činy, je někdy složité. Proto pro Vás naše právnička připravila kazuistiku týkající se zneužití, ve které srozumitelnou formou objasňuje právní ukotvení situace, práva na která oběť má, a návrhy, co je možné v takové situaci dělat.

Zneužití

Karin je 13 let a stále navštěvuje základní školu. Během letních prázdnin se na koupališti seznámila s Pavlem, který byl jiný než kluci z její třídy. Začali si spolu psát na Facebooku a pak spolu začali i chodit. Strávili spolu snad každý den prázdnin. Karin do něj byla až po uši zamilovaná a udělala by pro něj první poslední.

V září se museli vrátit zpátky do školních lavic, a tak již neměli čas se spolu tolik vídat. Karin to hodně špatně nesla, ale naštěstí si mohli psát a posílat fotografie ze svého dne. Jednou večer, když se Karin chystala do postele, si Pavel napsal o fotografii. Nejdřív mu poslala jednu v pyžamu, avšak Pavel chtěl další, bez pyžama. Vždyť když spolu o prázdniny chodily plavat, tak jí viděl jen v plavkách, tak jakej je to rozdíl? A tak mu poslala fotografii bez pyžama, vždyť o co jde? Pavlovi se to moc líbilo a napsal jí několik lichotek, což jí povzbudilo, a když si příště řekl o další fotografii bez oblečení už ani moc neváhala a několik fotografií v různých pózách mu poslala. Po nějaké době přišel Pavel s nápadem, že by mu místo fotek mohla natočit video. To se Karin moc nelíbilo, ale Pavel ji několik dní přemlouval a vysvětloval, že o nic nejde, když už má její fotky a všechno viděl. Nakonec jí Pavel řekl, že je ještě malá holka a že ho určitě nemiluje, když to nechce udělat. Nechtěla o něj přijít, a tak mu video poslala. Po jeho naléhání mu i natočila, jak se hladí po celém těle a masturbuje.

Karin z toho neměla dobrý pocit, vše se ovšem změnilo, když jí následujícího dne vyzvedl ze školy a šel jí doprovodit domů. Jelikož rodiče byly ještě v práci, pozvala Pavla k sobě domů. Bavili se, smáli se a po nějaké době přišel Pavel s nápadem, že by se mohli spolu vyspat. Karin odmítla, ale Pavel byl neodbytný. Říkal jí, že se to nikdo nedozví a že je to přeci normální věc, když se dva milujou. Karin nakonec souhlasila a vyspali se spolu, chtěla mu dokázat svou lásku.

Pro Karin to byl první sex a vůbec se jí nelíbil, moc jí to bolelo, a tak se rozhodla, že už další pohlavní styk nechce. Když na ni Pavel zase čekal před školou, snažila se mu vysvětlit, že chce se sexem nějaký čas počkat. To Pavla rozčílilo, již nebyl takový, jak ho znala. Přestal být milý, začal jí říkat, že jestli se s ním nevyspí rozešle její fotografie celé škole a taky se postará, aby všichni viděli videa. A až se to dostane na sociálku, tak jí dají do děcáku…...

 

Čeho se mohl Pavel dopustit?

 1. Pavel měl pohlavní styk s osobou mladší 15 let, čímž spáchal trestný čin pohlavního zneužití. I když k tomu Karin dala souhlas.
 2. „Po jeho naléhání mu i natočila, jak se hladí po celém těle a masturbuje.“ Zde by se musela posoudit intenzita naléhání. Pokud by Pavel navíc vyhrožoval zveřejněním původních nahých fotografií, jednalo by se o TČ sexuálního nátlaku § 186 TZ.
 3. Pavel si uchoval fotografie Karin, kde je vyobrazena bez oblečení v různých pózách. Navíc má i video, kde se Karin hladí a masturbuje. Jelikož je Karin mladší 15 let, tak Pavel spáchal trestný čin výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií § 192 TZ.
 4. „jestli se s ním nevyspí rozešle její fotografie celé škole a taky se postará, aby všichni viděli videa. A až se to dostane na sociálku, tak jí dají do děcáku…“
  • Karin se velmi bála, že by všichni viděli její fotografie, a tak měla s Pavlem pohl. styk – Pavel Karin přiměl k pohlavnímu styku pomocí výhružek, takové jednání by se posoudilo jako trestný čin znásilnění. A vzhledem k tomu, že je Karin mladší 15 let, byla by pro potrestání použita vyšší trestní sazba.
  • Pavel nakonec řekl, že pokud se s ním tedy Karin nechce vyspat, tak ať mu dá všechny peníze, co mají doma, jinak fotografie zveřejní – Pavel se dopustil TČ vydírání tím, že ji vydíral zveřejněním fotografií, aby mu dala všechny peníze.

 

Byl by pro dané posouzení rozhodný Pavlův věk? Co by se změnilo?

 1. Pavel je mladší 15 let
  • Pavel kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Avšak pokud by dovršil 12 let – může mu být uloženo ochranné opatření v případě, že by se jednalo o zvlášť závažný zločin, za který lze uložit výjimečný trest. Což by u daných případů nebyl ani jeden.
 2. Pavlovi je mezi 15 – 18 lety
  • Pachatel, který v době spáchání trestného činu dovršil 15. rok svého věku a nepřekročil 18. rok věku, je zákonem označován za mladistvého pachatele. Mladistvý pachatel je tedy odpovědný za trestné činy. Rozdíl spočívá v trestní sazbě, která se v daném případě zkracuje na polovinu, v trestním řízení se pak uplatní další rozdílné instituty pro mladistvé pachatele.
 3.  Pavel je starší 18 let.
  • V tomto případě je Pavel plně odpovědný za dané skutky.

 

Co mohla Karin udělat?

1. Mohla se svěřit kamarádům, rodičům nebo nějaké jiné dospělé osobě, které  důvěřuje. Taková osoba by jí také mohla pomoci situaci řešit, mohla by ji i doprovodit k lékaři nebo třeba na policii.

2. Mohla podat trestní oznámení. Do kdy je možné trestní oznámení podat? U každého trestného činu běží určitá doba, po kterou je možné jeho pachatele stíhat, po uplynutí této doby se již policie nebude případem zabývat. Jedná se o tzv. promlčecí dobu a je různě dlouhá podle závažnosti konkrétního činu (3, 5, 10, 15 nebo 20 let). U pohlavního zneužití a podobných trestných však tato doba začne běžet až od Vašich 18. narozenin. Pokud tedy zatím nejste plnoletý/á a rozhodnete se trestní oznámení z nějakého důvodu nepodat, promlčecí doba se posouvá do Vašich 18ti let.Čím později od doby, kdy se trestný čin stal, trestní oznámení podáte, tím je menší pravděpodobnost, že bude pachatel potrestán (především zaniknou důkazy, ze kterých by mohla policie při vyšetřování vycházet).

3. Mohla vyhledat některou z organizací pomáhajících obětem trestných činů či přímo sexuálního násilí. V takové organizaci by Karin vyslechli, poskytli jí první podporu v nejtěžších chvílích po činu nebo i s větším časovým odstupem. Pomohli by jí najít psychologa nebo psychoterapeuta, pokud to je potřeba. Pomohli by Karin se sepsáním trestního oznámení nebo ji doprovodili na policii, když si to bude přát. Mohou jí pomoci se zajištěním advokáta pro případné trestní řízení a vysvětlí jí, jaká práva v trestním řízení bude mít. Pracovníci těchto organizací jsou vzdělaní v sociální práci, psychologii a právu, vědí, jak se k člověku, kterému se takový trestný čin stal, mají chovat. Také nemají povinnost to, co se dozvěděli, oznámit na policii. 

4. Karin může podat trestní oznámení. Následně by mohl státní zástupce či soud vydat tzv. předběžné opatření, kde by bylo Pavlovi zakázáno Karin kontaktovat. 

 

Práva obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů

 1. Právo na bezplatnou odbornou pomoc (psychologickou, sociální, právní). Ministerstvo spravedlnosti vede Registr poskytovatelů této pomoci – odkaz.
 2. Právo na informace o průběhu trestního řízení a právech, která v něm oběť má. Informace poskytne policie, státní zástupce, subjekt zapsaný v Registru poskytovatelů pomoci obětem (odkaz), případně zdravotnické zařízení.
 3. Právo požádat o to, aby se oběť v průběhu trestního řízení nemusela s pachatelem setkat.
 4. Právo být vyslechnut/a osobou stejného nebo opačného pohlaví.
 5. Právo mít během trestního řízení důvěrníka. Tím může být kdokoli, komu oběť důvěřuje. Je to osoba, která ji bude doprovázet např. k výslechu na policii, k soudu a poskytne psychickou podporu. Důvěrník nemůže za oběť hovořit ani činit žádné úkony.
 6. Právo zvolit si pro trestní řízení zmocněnce. Zmocněnec je osoba, která bude oběť zastupovat, např. za ni bude jednat s policií, soudem. Nemůže za ni podat svědeckou výpověď, může ale např. vznést námitku, pokud by výslech neprobíhal tak, jak má nebo podat stížnost. Jelikož je Karin méně než 18 let, je tzv. zvlášť zranitelnou obětí (odkaz na odstavec o ZZO), má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně.
 7. Právo v kterékoli fázi trestního řízení prohlásit, jaký dopad na život člověka, jemuž se stal, trestný čin měl. Může tak policii, soudu, ale i pachateli dát najevo, jak se jeho/její život změnil po stránce zdravotní, pracovní, rodinné apod., a to ústně nebo písemně.
 8. Právo na peněžitou pomoc státu.
 9. Právo na náhradu škody a nemajetkové újmy.

 

Autorka článku: Mgr. Simona Domesová