Pachatel znásilnění je většinou neznámý člověk... nebo?

Eva Michálková

04.09.2018

Pachatel znásilnění je většinou neznámý člověk... nebo?

Podívejte se s námi na nejčastější mýty týkající se sexuálního násilí.

Co se považuje za sexuální násilí a znásilnění? Sexuální násilí je jakýkoliv sexuální kontakt proti vůli druhého člověka včetně pokusu o něj. Může zahrnovat množství forem a projevů násilného chování.  Znásilněním se rozumí čin, kdy pachatel donutí oběť násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti.

Časté mýty o sexuálním násilí - podívejte se na video shrnující nejčastější mýty.

Oběti si za znásilnění mohou sami.

Znásilnění není nikdy vina oběti. Jde o násilní trestní čin, kterého se pachatel dopouští proti její vůli. Oblečení oběti nebo její chování nejsou pozvánkou k nechtěné sexuální aktivitě.  V skutečnosti má znásilnění jen velmi málo s atraktivitou, jde o projev násilí a snahy o kontrolu a moc.

Pokud již oběť se sexem v minulosti souhlasila, nepovažuje se to za znásilnění.  

To, že oběť v minulosti se sexuálním kontaktem souhlasila, neznamená, že s ním musí souhlasit i teď.  Každý má právo se svobodně rozhodnout, jestli se sexuálního kontaktu v dané chvílí chce nebo nechce zúčastnit.

Pachatel znásilnění je většinou neznámy člověk.

Ve skutečnosti se podle statistik více než polovina znásilnění děje v okruhu známých lidí. Pachateli mohou často být přátelé, rodinní příslušníci, partneři, ex partneři, kolegové, sousedi…

Většina nahlášených znásilnění je vymyšlena.

Falešná obvinění ze znásilnění jsou spíše výjimkou.  Naopak většina obětí sexuální násilí vůbec policii neohlásí. Obvykle tak neudělají z důvodu obav a strachu že jím nikdo neuvěří.

Za znásilnění se dá považovat jen to, pokud se oběť aktivně brání.

Existuje mnoho důvodů, proč se oběti v dané situaci nedokážou bránit. V mnoha případech se oběť dostane do stadia šoku a nedokáže se vůbec pohnout. Pachatel může být taky ozbrojen, nebo se oběť bojí ještě větších zranění, které by jí při aktivní obraně mohli být způsobené.

Pokud se stanete obětí znásilnění, tak:

  • kontaktujte osobu, které důvěřujete: Nezůstávejte se svými pocity sám/a. Požádejte o podporu osobu, se kterou se cítíte v bezpečí. Mluvte o tom, co prožíváte, případně požádejte o doprovod na vyšetření u lékaře a/nebo na výslech na policii.
  • vyhledejte bezpečné místo: Požádejte o možnost uchýlit se na nějakou dobu k přátelům nebo rodině. Můžete také využít možnosti přespání v krizovém centru, kde je stále přítomen psycholog.
  • zajistěte důkazy o napadení: Pokud jste utrpěla v důsledku napadení zranění nebo máte poškozené oblečení, požádejte důvěryhodnou osobu, aby Vaše zranění a/nebo oblečení vyfotografovala. Oblečení uložte do igelitového sáčku a neprodyšně jej uzavřete. Pokud se rozhodnete oznámit napadení na policii, předejte své oblečení policistům jako důkaz.
  • vyhledejte lékařskou pomoc: Nemyjte se a v co nejkratší době po napadení navštivte pohotovost nebo svého gynekologa. Sdělte mu, že jste byla sexuálně napadena, požádejte o ošetření a vystavení lékařské zprávy.

 

Získejte odbornou pomoc a nebuďte na tuto těžkou situaci sami. Volejte na 608 22 22 77 nebo pište na poradna@profem.cz