Vaše tělo patří jen Vám! | proFem

Když se vám někdo blízký svěří...

15.09.2017

Když se vám někdo blízký svěří...

Navzdory řadě mýtů o znásilnění, se obětí může stát někdo z Vašich blízkých bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenský status a může se Vám svěřit. Víte, jak se v takové situaci zachovat? Jak nejlépe pomoci? Máte povinnost jít na policii, vzít dotyčnou osobu k psychologovi, nebo raději někam za zábavou, aby přišla na lepší myšlenky? Co budete dělat?

Blízký člověk se stal obětí znásilnění, jak mu pomoci?

U nás v proFemu pomáháme nejen obětem sexuálních útoků, ale často se na nás obrací také jejich přátelé nebo rodinní příslušníci, kterým se někdo blízký svěřil s tím, že se stal obětí znásilnění.

Navzdory řadě mýtů o znásilnění, se obětí může stát někdo z Vašich blízkých bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenský status a může se Vám svěřit. Víte, jak se v takové situaci zachovat? Jak nejlépe pomoci? Máte povinnost jít na policii, vzít dotyčnou osobu k psychologovi, nebo raději někam za zábavou, aby přišla na lepší myšlenky? Co budete dělat? Tento článek Vám poskytne několik zásad a informací, kterými je dobré se řídit. Výčet není rozhodně vyčerpávající a každá situace je jiná. Nezapomeňte, že i Vy se můžete anonymně poradit, co dál, v některé z organizací poskytujících pomoc.  

Byla Vám dána obrovská důvěra

Fakt, že se Vám blízká osoba svěřila s takovou zkušeností, jako je znásilnění, nebo jiný útok sexuálního charakteru, pravděpodobně svědčí o tom, že k Vám chová velkou důvěru. Dejte najevo, že si této důvěry vážíte a že jste ochotni naslouchat, ale nenaléhejte na sdělení všech informací. To, co se dozvíte, ve Vás může vzbudit různé emoce jako vztek, lítost, smutek nebo strach. Všechny tyto pocity jsou v pořádku a máte na ně právo. Možná budete chtít co nejdříve podnikat nějaké kroky, ale nezklamte důvěru tím, že byste cokoliv podnikali dané osobě za zády. Můžete navrhnout, co Vám připadá správné, ale respektujte rozhodnutí oběti.

Chová se zvláštně?

Sexuální útok patří mezi situace, na které není možné se připravit. Naše obvyklé mechanismy zvládání nefungují. Proto se oběť může chovat zvláštně, může například hodně plakat, ale také se může jevit zcela klidně a racionálně. Může mít hodně energie, nebo obrovskou potřebu spát, tempo může být různé, příběh, který vypráví, se může zdát zmatený a mohou ji trápit různé fyzické obtíže. To vše jsou obvyklé projevy osoby, která je otřesena traumatickou událostí.

Bezpečí teď!

Podpořte blízkou osobu v zajištění bezpečí. Pokud je útočníkem někdo z okruhu známých oběti, můžete jí pomoci naplánovat nejbližší dny tak, aby nebyla v ohrožení. Zeptejte se, co by v tuto chvíli potřebovala, aby se cítila bezpečně. Někdy může být užitečné na několik dní změnit místo pobytu, proberte různé možnosti. Pokud se o útoku dozvíte krátce po té, co k němu došlo, zeptejte se oběti na možná zranění. Pokud bude potřebovat lékařské ošetření, můžete se zdravotnickým personálem domluvit ošetření osobou zvoleného pohlaví.

Není to její/jeho vina

Oběti sexuálních útoků často trápí obrovské pocity viny. Tyto pocity mohou být tak silné, že dokonce znemožní vyhledat pomoc. Ujistěte oběť, že to, co se stalo, není její vina a za násilí vždy zodpovídá násilník. Znásilnění, včetně pokusu o něj, je závažný trestný čin a nikdo si ho nezaslouží ani ho svým chováním nezpůsobuje.

Pomoc existuje

S traumatickou událostí se lidé vyrovnávají různými způsoby. Mnohdy může výrazně pomoci setkání s odborníkem, sociální pracovnicí, psycholožkou nebo psychologem, lékařem apod. Existuje řada organizací, které poskytují takovou pomoc i anonymně a diskrétně. Některá krizová centra nabízejí i krátkodobé ubytování. Na pomáhající organizaci je možné obrátit se kdykoliv, nemusí to být bezprostředně po útoku. Zajištění odborné pomoci výrazně zlepšuje vyhlídky na ozdravný proces v budoucnosti.

Jít na policii?

Znásilnění nebo pokus o něj je trestný čin, a pokud se o něm policie dozví, bude ho prošetřovat. Rozhodnutí, zda čin oznámit nebo ne, bývá v některých případech obtížné a mělo by být za všech okolností svobodné. Pokud se oběť rozhodně čin oznámit, podpořte jí a nabídněte jí doprovod. Můžete být i přítomni výslechu v pozici důvěrníka. Informujte jí, že má právo vybrat si, zda výslech povede muž, nebo žena.  Vzhledem k současné právní úpravě má dále právo na to, aby byl výslech nahráván a nemusel být v budoucím trestním řízení opakován. Na policii dostanete informační brožuru o právech obětí trestných činů. Nebojte se na cokoliv zeptat nebo se obraťte na pomáhající organizaci.

Oznamovací povinnost?

Lidé si často nejsou jisti, zda se na trestný čin znásilnění vztahuje oznamovací povinnost. Není tomu tak, dozvíte-li se o znásilnění, nemáte povinnost ho oznámit. Je to z toho důvodu, že osoba, která znásilnění prožila, by měla mít svobodnou vůli v tom, zda se rozhodne podstoupit policejní vyšetřování a následné trestní řízení, které sebou nese nutnost zážitek vyprávět lidem, které nezná. Jiná situace je, pokud byste se dozvěděli o tom, že někdo znásilnění plánuje. V takovém případě je Vaší povinností čin překazit a to oznámením na policii (s výjimkou případů, kdy byste se tím sami vystavili nebezpečí).

Vy jste také důležití

Podpora druhého člověka v náročné životní situaci je velmi důležitá věc. Může být ale také velice vyčerpávající po stránce psychické, ale i fyzické. Myslete proto i na sebe a dbejte o své potřeby. Je-li toho na Vás moc, vyhledejte pomoc pro sebe. Anonymně se můžete poradit například na krizové lince nebo v naší organizaci.

Jitka Řeháčková