Jak spolu souvisí digitální a sexuální násilí?

Eva Michálková

30.10.2018

Jak spolu souvisí digitální a sexuální násilí?

Co je to digitální násilí a jak souvisí s násilím sexuálním? Podívejte se na video, které se zaměřuje právě na tuto stále více častější formu násilí.

Co je to digitální násilí a jak souvisí s násilím sexuálním?

Digitální násilí je forma násilí, která využívá moderní technologie jako sociální sítě a internet jako nástroj pro tohle chování. I když k jejímu průběhu dochází v online prostoru, má vážní dopady na běžný život oběti. Digitální násilí může probíhat v různých formách. Příkladem může být rozesílaní emailů nebo zpráv na sociálních sítích obsahující výhružky, nadávky, nechtěné kontaktování ve všeobecnosti, kontrolování zprav, označovaní v nevhodných příspěvcích…

Digitální násilí může být taky propojené s násilím sexuálním. To se projevuje v rozmanitých obtěžujících formách chování sexuálního charakteru s využitím online prostředků (fotky, videa, příspěvky, zprávy…) Oběť se může z důvodu takového chování cítit ohrožena, využitá, přinucena k něčemu nebo veřejně ponížená.

Formy digitálního sexuálního násilí

Kybergrooming

Chování uživatelů internetu, kteří v dítěti/teenagerovi vyvolávají falešnou důvěru a snaží se s ním sjednat schůzku, jejímž cílem je nezletilou/zletilou oběť pohlavně zneužít. Jako svou strategii využívají často komplimenty, pozornost, náklonost, dárky. Děti a teenageři s cizími lidmi na internetu komunikují v podstatě denně. Je velmi snadné smutné, osamělé dítě, které se např. pohádalo se svými kamarády, rodiči, nebo přišlo o první lásku, oslovit a navázat s ním kontakt. A pokud se volí ta správná slova, která hrají na city, „vztah“ se naváže velmi snadno. Z původně „nevinné“, kamarádské debaty může však projít k osobnímu setkání a pak k zneužití.

Posílání zprav sexuálního charakteru

Obtěžování v online prostoru může probíhat přes posílání nevyžádaného, nechtěného materiálu sexuálního charakteru. Obvykle jde o pornografická videa, obrázky nebo své vlastní intimní fotky, které jiným rozesílá. Jinou formou může být i nechtěné komentování a uveřejňování příspěvků sexuálního charakteru na sociálních sítích jiné osoby.

Sdílení intimních fotek jiné osoby

Formou častého digitálního násilí může být sdílení intimních fotek jiné osoby, či už reálných nebo upravovaných, bez jejího souhlasu. Uveřejněné fotky a videa mohli být provedeny bez vědomí druhé osoby, se souhlasem jiné osoby k jejich provedení, ale bez souhlasu k uveřejnění, nebo může jít k zaznamenání násilného sexuálního chování, které je pak zveřejněno.

Vydírání

Vydírání je chování, při kterém se jedna osoba snaží jinou osobu dotlačit k něčemu, co nechce pomocí vyhrožování, že jí ublíží. Vyhrožovat může například uveřejněním intimních fotek, pokud nespraví, co od ní požaduje (nerozejde se s ním, nesetká se s ním…).

Vyžadování intimních fotek

Formou různých taktik může jedna osoba naléhat na jinou, aby jí zaslala své intimní fotografie, nebo jí říkala věci sexuálního charakteru. Pokud jí tahle osoba nakonec své fotky zašle, mohou být následně dále zneužité.

Podívejte se na video, které se zaměřuje právě na tuto stále více častější formu násilí.