Chatové poradenství oslaví v listopadu 1. rok

Eva Michálková

23.10.2018

Chatové poradenství oslaví v listopadu 1. rok

Víte, s čím se na chat můžete obracet?

V listopadu 2017 jsme spustili novou službu ve formě chatového anonymního poradenství, která tak brzy oslaví svůj první rok! Chat je určen primárně pro oběti domácího a sexuálního násilí (od 16 let), jejich blízké a další, kteří se o tomto tématu potřebují poradit.

Pro zavedení chatového poradenství jsme se rozhodli zejména proto, že víme, jak jsou tato témata těžká a často je velmi náročné o nich mluvit nahlas. Pro mnohé tak může být snadnější o své situaci anonymně napsat, a svěřit se tak v bezpečném prostředí. Další výhodou chatu je, že tuto službu lze využít bezplatně a odkudkoli, kde je připojení k internetu, a to pomocí portálu: elinka.iporanda.cz. Od října tohoto roku došlo k změně chatovacích dnů a nyní je možné službu využít každé pondělí od 9:00 do 12:00 a ve středy od 16:00 do 19:00. Od listopadu 2017 do konce října 2018 proběhlo celkem 117 chatů s 92 lidmi a nejčastějšími tématy jsou sexuální násilí, vztahové problémy a násilí, a osobní a existenční těžkosti.

Příkladem chatového poradenství je případ klientky, která přišla na chat se strachem o sebe a své bezpečí. Uvedla, že jí manžel ubližuje a nadává. Její poslední zranění bylo z předchozího dne, kdy ji manžel opět fyzicky a sexuálně napadl, přičemž k tomu použil i zbraň. Ocenili jsme její důvěru ke sdílení tak závažné věci a snažili se ji ubezpečit o normálnosti pocitů, které prožívala. Následně klientka uvedla, že jí hrozí bezprostřední ohrožení, až se manžel vrátí domů. Možné ohrožení přitom popsala jako fyzické a sexuální napadení, které na ní páchá manžel, někdy společně ještě se svým kamarádem. Klientka se velmi bála a podle jejího popisu byla výrazně zraněná. Měla zájem o zajištění svého bezpečí a tak jsme ji informovali o možných postupech. Klientka se rozhodla, že zavolá policii a tak jsme společné čekali, než hlídka dorazí. Vzhledem k tomu, že se blížil čas, kdy měl manžel dorazit domů, s klientkou jsme se snažili o zajištění co největšího bezpečí (uzamčení bytu, nechání klíčů v zámku, ujištění, komu opravdu otevírá dveře…) Chat byl ukončen poté, co dorazila policie. Klientce jsme ještě předali telefonní číslo na naši linku s možností se na nás obrátit i nadále. Hlavním cílem tohoto chatu tak bylo především poskytnutí akutní podpory klientce, předání potřebných informací a dodání odvahy a sebedůvěry jednotlivé kroky bezpečnostního plánu podniknout.