Vaše tělo patří jen Vám! | proFem

Vaše tělo patří jen Vám

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je je přispět ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti na její oběti, prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných těmto obětem a zvyšování povědomí veřejnosti o tomto typu trestné činnosti a jejích obětech.

V rámci projektu vznikne "manuál" pro oběti sexuálně motivované trestné činnosti, který jim usnadní orientaci v jejich právech a poskytne informace o tom, kam se mohou obrátit a jaké služby využít. Zvyšování povědomí veřejnosti o sexuálním násilí bude zajištěno prostřednictvím tvorby a šíření osvětového videa.

Díky podpoře projektu budou posilovány kapacity pracovnic proFem v oblasti sexuálního násilí, specifických dopadů na oběti a způsobů práce s nimi, přičemž budou mít možnost tyto nově nabyté zkušenost rovnou využít v přímé práci s klienty a klientkami a při přípravě dalších výstupů projektu.

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině III,  je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy, Pomoc obětem trestné činnosti.


Zažili jste sexuální násilí? Nebuďte na to sami!

11.12.2018
Vytvořili jsme pro Vás přehlednou mapu služeb a organizací pro oběti sexuálního násilí. | více...

Jak spolu souvisí digitální a sexuální násilí?

30.10.2018
Co je to digitální násilí a jak souvisí s násilím sexuálním? Podívejte se na video, které… | více...

Chatové poradenství oslaví v listopadu 1. rok

23.10.2018
Víte, s čím se na chat můžete obracet? | více...

Pachatel znásilnění je většinou neznámý člověk... nebo?

04.09.2018
Podívejte se s námi na nejčastější mýty týkající se sexuálního násilí. | více...

Sexuální zdraví a sexuální násilí mezi teenagery a mladými lidmi

19.07.2018
Sexuální násilí se nevyhýbá ani mladými lidem - přečtěte si článek o tom, jak může být… | více...

Právo na Vaší straně - znásilnění

07.06.2018
Vyznat se v právním systému ČR a toho, na co máte nárok, či jaké situace mohou být… | více...

Právo na Vaší straně - zneužití

16.05.2018
Vyznat se v právním systému ČR a toho, na co máte nárok, či jaké situace mohou být… | více...

Vyhledat pomoc... ale jakou?

29.12.2017
Závěrečný článek ze série Vaše tělo patří jen Vám! přináší informace o možnostech pomoci… | více...