Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.    

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. Praze, dále v fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a webových stránek. 

Od listopadu 2017 s námi můžete chatovat prostřednictvím portálu www.elinka.iporadna.cz

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou středu 16,00-19,00. Chat je určený pro oběti sexuálního a domácího násilí, pro jejich blízké a kohokoliv, kdo se potřebuje o tomto tématu poradit.

Projekt je realizován za finanční podpory programu Prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy.


Zažili jste sexuální násilí? Nebuďte na to sami!

11.12.2018
Vytvořili jsme pro Vás přehlednou mapu služeb a organizací pro oběti sexuálního násilí. | více...

Jak spolu souvisí digitální a sexuální násilí?

30.10.2018
Co je to digitální násilí a jak souvisí s násilím sexuálním? Podívejte se na video, které… | více...

Chatové poradenství oslaví v listopadu 1. rok

23.10.2018
Víte, s čím se na chat můžete obracet? | více...

Pachatel znásilnění je většinou neznámý člověk... nebo?

04.09.2018
Podívejte se s námi na nejčastější mýty týkající se sexuálního násilí. | více...

Sexuální zdraví a sexuální násilí mezi teenagery a mladými lidmi

19.07.2018
Sexuální násilí se nevyhýbá ani mladými lidem - přečtěte si článek o tom, jak může být… | více...

Právo na Vaší straně - znásilnění

07.06.2018
Vyznat se v právním systému ČR a toho, na co máte nárok, či jaké situace mohou být… | více...

Právo na Vaší straně - zneužití

16.05.2018
Vyznat se v právním systému ČR a toho, na co máte nárok, či jaké situace mohou být… | více...

Vyhledat pomoc... ale jakou?

29.12.2017
Závěrečný článek ze série Vaše tělo patří jen Vám! přináší informace o možnostech pomoci… | více...