Love and Respect - Preventing TDV II

Diskutujeme s mladými lidmi o vztazích, respektu a usilujeme o zvýšení povědomí o partnerském násilí ve vztazích mladistvých.

V mezinárodním projektu Love and Respect se zaměřujeme na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let).

Usilujeme o zvýšení povědomí o násilí mezi mládeží, zvyšování kompetencí pracovníků pro práci s tímto tématem a potažmo snížení výskytu tohoto fenoménu.

Na téma partnerského násilí mezi mladými lidmi se zaměřujeme, protože většina dospělých si stále myslí, že násilí mezi mládeží je neexistujícím problémem, ačkoliv náš výzkum ukazuje, že se každý třetí mladý Čech nebo Češka s některou formou násilí ve svém partnerském vztahu setkal/a.

Projekt realizujeme s šesti dalšími partnery (organizacemi v Gruzii, Arménii, Chorvatsku, Itálii, Španělsku a Rakousku) a je financován programem Erasmus +.

Díky projektu se můžete dozvědět více o tom, co je to násilí mezi mladými lidmi a jak často se česká mládež s násilím ve vztahu setkává.

Můžete si udělat jeden z našich kvízů a například ověřit, zda jste ve zdravém nebo nezdravém vztahu.

Pro aktuality sledujte náš facebook a instagram. Do projektu jsou zapojeni jak odborní pracovníci a pracovnice proFem a dalších partnerských organizací, tak samotní mladí lidé jako dobrovolníci a dobrovolnice.  V pod-projektu Ambassadors of Love and Respect se zaměřujeme na proškolení těchto dobrovolníků.

Zajímá vás téma více? Chcete si přečíst další články o násilí mezi mladými lidmi nebo se podívat na informace z partnerských zemí? Jste preventisté, učitelé nebo další pracovníci s mládeží a hledáte informace a materiály k tomu jak toto téma otevřít, jak o něm s mládeží diskutovat a jak téma začlenit do výuky? Všechny tyto informace naleznete na společném webu.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhá od roku 2017 do 2019 a je financován díky programu Evropské unie Erasmus+. 


Meeting v Barceloně

21.06.2018
6.- 8. června proběhlo třetí koordinační setkání mezinárodního projektu Love & respect… | více...

Meeting v Grazu

22.03.2018
12.-.14.3. proběhlo již druhé koordinační setkání v rámci mezinárodního projektu Love and… | více...

Meeting v Praze

10.11.2017
První koordinační setkání s partnery Erasmus + v rámci projektu „Love and Respect -… | více...