Každý třetí teenager se setká s násilím ze strany svého partnera

Eva Michálková

25.11.2018

Každý třetí teenager se setká s násilím ze strany svého partnera

K příležitosti 16ti dní aktivismu proti násilí na ženách (probíhajících od 25.11 do 10.12) se zaměřujeme na zvýšení povědomí o partnerském násilí mladých.

Prostřednictvím foto-kampaně #TeensToo na sociálních médiích představujeme základní fakta o partnerském násilí mladých. Sledujte nás na našem Instagramu a Facebooku, zapojte se do kampaně a podejte pomocnou ruku boji proti partnerskému násilí mladých!

„Ani mladým lidem a teenagerům se násilí nevyhýbá, ačkoliv většina rodičů nevnímá partnerské násilí mladých jako existující problém“, říká Jitka Poláková, naše ředitelka. „S některou formou násilí se v partnerském vztahu, nebo i při 'randění', přitom setká každý třetí mladý člověk“ dodává. Proto jsme se rozhodli na toto téma upozornit, a to prostřednictvím kampaně k 16ti dnům aktivismu proti násilí na ženách a dívkách.

V čem se partnerské násilí mladých liší od domácího násilí?

Partnerské násilí mladých (13-26 let) obvykle vykazuje jiné charakteristiky a jinou dynamiku, než domácí násilí – proto se v jeho spojitosti používá tento specifický termín. Mnohem významnější roli zde hraje kybernásilí, tedy například zahlcování zprávami, kontrola telefonu partnera/ky bez jejich souhlasu, vynucování zaslání erotických fotografií nebo také tzv. porn-revenge po skončení vztahu (vyhrožování zavěšením erotických fotografií nebo videí partnerky/partnera na sociální sítě, či skutečné vyvěšení). Důsledky partnerského násilí mladých přitom mohou být velmi závažné: „z našeho výzkumu se ukázalo, že 43 % mladých, kteří a které zažily či zažívají násilí ve vztahu trpí dlouhodobou neschopností se soustředit ve škole či při studiu“ sděluje Poláková. Další čísla jsou ještě závažnější: každá čtvrtá dívka (nebo chlapec) zažívající násilí ve vztahu trpí v jeho důsledku anorexií nebo výrazným úbytkem váhy, 18 % mladých lidí zažívajících partnerské násilí má obavy o svůj vlastní život a celých 16% obětí pomýšlí na sebevraždu.

Projekt Love&Respect – prevence partnerského násilí mladých II.

Na téma partnerského násilí mladých se zaměřujeme již dlouhodobě. Aktuálně zejména v dvouročním mezinárodním projektu Love&Respect, a to společně s dalšími šesti partnery. „Jde o unikátní projekt strategického partnerství, ve kterém spolupracujeme s organizacemi z Gruzie, Arménie, Itálie, Španělska, Rakouska a Chorvatska“ vysvětluje Nella Líčková, projektová koordinátorka. „V projektu se zaměřujeme zejména na práci se sociálními sítěmi a internetem – které jsou denodenním komunikačním nástrojem teenagerů. Informování o tématech spojených s nezdravým vztahem, násilím, ale také láskou a respektem obecně, je tedy nejpřirozenější právě prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu,“ pokračuje Líčková. Mezi konkrétní výstupy projektu  kromě instagramové a facebookové kampaně patří kvantitativní výzkum, provedený ve všech partnerských zemích, nebo sdílená webová platforma, která bude sdružovat články a informace o tématu.

Přečtěte si hlavní výstupy z výzkumu

Cílem výzkumu bylo zmapovat výskyt partnerského násilí mezi mladými lidmi v České republice, formy tohoto násilí a jeho dopady. Výzkum byl realizován za podpory agentury MindBridge Consullting a.s., a to v průběhu března 2018. Jednalo se o kvantitativní výzkum, konkrétní metodou sběru dat byl online dotazník - tzv. Computer Aaided Website Interviewing (CAWI). Výzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů a respondentek ve věku 16-26 let z různých měst napříč Českou republikou. Složení vzorku (pohlaví, vzdělání, rodinný stav) díky náhodnému výběru respondentů kopíruje demografické údaje této věkové skupiny ve společnosti, pročež je možné výstupy z výzkumu generalizovat a považovat za reprezentativní. Respondenti a respondentky byli dotázáni na 42 otázek týkajících se tématu a na další otázky týkající se demografických údajů. Hlavní výstupy z výzkumu naleznete zde.

gallery