Respect and Love - Preventing TDV II | proFem

Ambassadors of Love and Respect

Eva Michálková

14.08.2018

Ambassadors of Love and Respect

Projekt Ambassadors of Love and Respect je součástí většího projektu Love and Respect.

V projektu Love and Respect cílíme na zvýšení informovanosti veřejnosti, a to především mladých lidí, o partnerském násilí ve vztazích mladistvých.

Do práce s cílovou skupinou mladých lidí vě věku 16 - 26 let, které chceme o tématu informovat, jsme se rozhodli zapojit dobrovolníky a dobrovolnice ve stejném věkovém rozmezí. Právě peer vzdělávání, tedy vzdělávání někým, kdo má podobnou zkušenost nebo pochází z podobného prostředí, se ukazuje především při práci s mládeží jako velice účinné.

Proto jsme k projektu připojili také menší pod-projekt s názvem Ambassadors of Love and Respect (který je taktéž financován programem Erasmus+). Cílem tohoto menšího projektu je zaškolit dobrovolníky a dobrovolnice, kteří a které budou v projektu působit jako zmínění peer pracovníci.

Projekt Ambassadors of Love and Respect se sestává ze dvou hlavních aktivit - školení v Gruzii v září 2018 a evaluačního setkání v České republice v červenci 2019.

Záměrem školení v Gruzii je zaškolení dobrovolníků v práci se sociálními médii, seznámení s tématem partnerského násilí mladistvých a zvýšení kompetencí a dovednosti k moderování facebookových skupin. Dobrovolníci tak budou zapojeni do několika aktivit projektu Love and Respect.

Dalšími výstupy projektu, kromě zaškolení dobrovolníků, bude též kontinuální podpora dobrovolníkům v průběhu projektu a také vytvoření modelu zapojení ambasadorů jako peer pracovníků v prevenci partnerského násilí mladistvých.