Odborné sociální poradenství | proFem

Výskyt domácího násilí mezi seniory

Naďa Gubová

27.12.2013

Výskyt domácího násilí mezi seniory

Od září do listopadu tohoto roku jsme navštěvovali zařízení poskytující služby seniorům na území hlavního města Prahy.

Cílem bylo shromáždit informace o tom, zda se mezi seniory vyskytuje fenomén domácího násilí, a zda ví, jak se případně s touto situací vypořádat. Téma je velmi osobní, ale zároveň společensky významné a závažné.

Dotazník vyplnilo 134 respondentů a zjistili jsme, že 20% z nich se setkalo či stále setkává s nějakou formou násilí. Bližší výsledky studie jsou ke stažení níže.

Zaverecna_zprava_vyzkumu.pdf

Souhrn odpovědí naleznete zde.