Odborné sociální poradenství | proFem

Přehled poskytovaných služeb v roce 2012

03.01.2013

Přehled poskytovaných služeb v roce 2012

Tento rok byl ve znamení proměn, protože v polovině roku, došlo v týmu k velkým personálním změnám.

Náš tým se tedy stabilizoval v počtu 2 sociálních pracovnic, 3 právniček dobrovolnic a 3 právniček a 1 právníka, které poskytují osobní konzultace a zastupují naše klientky u soudu. Stejně jako v minulém roce poskytujemem online poradenství, telefonickou linku právní pomoci a osobní konzultace v Příbrami a v Praze. V tomto roce kontaktovalo naši linku právní pomoci 162 žen a mužů. Cestou online poradny se na nás obrátilo 61 mužů a žen s dotazy týkajících se problematiky domácího násilí, 1 paní se na nás obrátila formou dopisu. Bohužel se často setkáváme i s dotazy, které do této kategorie nepatří, vzhledem k vytíženosti poradny jsme museli 23 dotazů odmítnout a odkázat na jiné odpovídající služby. Celkem se na nás během roku 2012 obrátilo 302 nových klientů či klientek. 22 ženám bylo poskytnuto právní zastupování. Podrobné informace o fungování služby odborné sociální poradenství a intervenční centrum a dalších realizovaných projektech najdete zde.

Naďa Růžková