Odborné sociální poradenství | proFem

Postup podání stížnosti

03.09.2012

Postup podání stížnosti

Uživatelka/-el má právo podat na průběh poskytování služby či na přístup personálu ústní i písemnou stížnost ředitelce proFem o.p.s., která je povinna stížnost bezodkladně posoudit.

Klient/ka má právo podat stížnost (ústní, písemnou) na průběh poskytování služby či na pracovnici/íka, a to vedoucí sociální služby, pokud se jedná o stížnost na právníka/ičku, sociální/ho pracovníka/ici. Jedná-li se o stížnost na vedoucí sociální služby, podává ji klient/ka ředitelce proFem o.p.s. Ty jsou povinny stížnost bezodkladně posoudit. K vyřízení stížnosti je základní lhůta 30 dnů. Pokud je řešení stížností spojeno s komplikacemi, činí lhůta 60 dnů. Pokud klient/ka není spokojena s vyřešením stížnosti, může se odvolat správní radě proFem o.p.s.

Stížnost může být podána anonymně. A to vyplněním formuláře, který je ke stažení zde. Ten klient/ka po vyplnění vhodí do poštovní schránky umístěné před kanceláří proFem o.p.s. Nebo stížnost zašle na adresu jedné z našich poboček adresované ředitelce proFem o.p.s:

V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4
Dlouhá 97, 261 01 Příbram III
Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
Bezručova 928, 266 01 Beroun

Vyřešené stížnosti se skladují v kanceláři proFem 5let.

Způsob vyřízení stížností:

  • Stížnost přijatá jakoukoli formou musí být vyřízena písemně a ve stanovené lhůtě 30 dní. Pokud je stížnost spojena s komplikacemi, lhůta pro její vyřízení je 60 dní (např. neprokazatelnost stížnosti.
  • Nechá-li na sebe stěžovatelka kontakt, je jí výsledek šetření předán, a to včetně přijatých opatření vedoucích k nápravě daného stavu.
  • Stížnost se vyřizuje jako celek, při jejím projednávání nesmí zůstat některé její části nevyřešené.
  • Při negativním vyřízení stížnosti je nutné uvést důvody, které k odmítnutí stížnosti vedly.
  • Pokud není klientka spokojena s výsledkem, může se odvolat správní radě proFem o.p.s.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel dále obrátit na tyto instituce:

  • Úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv), 602 00 Brno, Údolní 39, tel. 542 542 888
  • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, odbor sociálních věcí (poradna Příbram)
  • Magistrát hlavního města Prahy, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1, odbor sociálních věcí (poradna Praha)
  • Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, tel.: 221 924 200 (poradna Příbram)
  • Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, tel.: 235 091 610 (pobočka Praha)