Odborné sociální poradenství | proFem

Kulatý stůl k příležitosti 25.listopadu

Naďa Gubová

11.11.2014

Kulatý stůl k příležitosti 25.listopadu

ProFem usiluje o vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s oběťmi sexuálního násilí a s oběťmi domácího násilí. S tímto cílem pořádáme kulatý stůl, který se koná u příležitosti 25. listopadu - Mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Diskutovat budeme o interdisciplinární spolupráci v problematice „Sexuálního násilí páchaného na ženách“

Témata k diskusi:

·         sekundární viktimizace obětí sexuálního násilí

·         přístup lékařského personálu k obětem

·         možnosti policistů při řešení případů

·         chybějící síť odborníků

·         nedostatečná informovanost o sexuálním násilí

·         neznalost specifik práce s migrantkami

·         lékařská péče

Kulatý stůl se koná v úterý 25. listopadu 2014 od 10:00 do 12:00 hod v Informačním centru OSN.

 

Pozvánku naleznete zde:

Pozvanka_Kulaty stul_sexualni_nasili.pdf