Odborné sociální poradenství | proFem

Konference Aktuální otázky

Naďa Gubová

19.11.2013

Konference Aktuální otázky

V úterý 19. 11. 2013 se k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách konala konference Aktuální otázky v problematice domácího násilí a nová legislativní úprava".

Konferenci pořádala proFem ve spolupráci s městskou částí Praha 5. O průběhu konference  se můžete dočíst zde:

23. 11. 2013: Události ČT
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101123/obsah/292889-ochrana-obeti-domaciho-nasili/

20. 11. 2013: Haló noviny: Úmluvu o potírání násilí na ženách Česká republika podepíše napřesrok.
http://www.halonoviny.cz/articles/view/11755563

19. 11. 2013: Idnes: Nový zákoník řeší i domácí násilí. Ale ne dokonale.
http://zpravy.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-a-domaci-nasili-dwh-/domaci.aspx?c=A131119_162712_domaci_bse