Odborné sociální poradenství | proFem

Kazuistika

Naďa Gubová

01.08.2013

Kazuistika

V březnu 2013 se na Intervenční centrum v Příbrami obrátila paní S., která nás požádala o návštěvu i ní doma. Chtěla se s veřejností podělit o svůj životní příběh.

Oběti domácího násilí se při svém boji za svobodou potýkají s mnoha překážkami a nástrahami, ať už se jedná o nedůvěřivost z okolí nebo legislativní kroky, které mohou někdy nahrávat násilné osobě. My Vám nyní přinášíme příběh oběti, která svou cestu měla ještě těžší o zdravotní komplikace, jež jí znemožnily radovat se z nového života bez násilí.

Naše klientka, říkejme jí paní S., žila v násilném vztahu se svým druhem dlouhých třináct let. Jejich vztah byl plný hádek již po několika měsících známosti. Vztah paní S. s jejím druhem, panem M., nesl typické znaky domácího násilí, hezké chvilky střídaly bouřlivé okamžiky. Pan M. posílal paní S. rozporuplné SMS plné láskyplných projevů a vzápětí plné výhružných vzkazů. Pan M. často své partnerce vyhrožoval, s čímž se následně paní S. svěřovala své sestře nebo přátelům, kteří jí nabádali, aby ze vztahu odešla.

Paní S. se tohoto kroku bála, ať už kvůli obavám z reakce partnera nebo s ohledem na děti. Ze společného soužití s panem M. má paní S. dvě děti, dceru a syna. V době, kdy se paní S. odhodlala partnera opustit, bylo dceři devět měsíců a synovi osm let. Velkou oporou jí tehdy byla kamarádka, pomáhající jí s podáním návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem k soudu. Panu M. nic neřekla a ten se o jejím konání dozvěděl až z obsílky, kterou obdržel od okresního soudu. Tím začal osudový konflikt, ke kterému došlo v květnu před čtyřmi lety.

Pan M. počkal, až přijde partnerka domů, kde na ni zaútočil, i přestože měla v náručí jejich dceru. Strhl ji za vlasy k zemi a kopnul do zátylku. Svědky celého útoku byly obě nezletilé děti. Paní S. se během útoku podařilo kontaktovat kamarádku, která na předem domluvené znamení, zavolala Policii ČR. Po příjezdu policistů se snažil pan M. situaci bagatelizovat s tím, že se jednalo pouze o hádku. Paní S. se nenechala ovlivnit a na partnera podala trestní oznámení. Ještě toho dne odjela do nemocnice na vyšetření, kde měla zůstat tři dny na pozorování. Děti byly v této době u její sestry. Následující den od útoku paní S. navštívila v nemocnici matka partnera a žádala ji, aby oznámení stáhla. Paní S. se svého druha bála a přála si vztah ukončit, a tak tchýně dostala negativní odpověď. Paní S. se obávala o své děti, proto se rozhodla podepsat reverz a opustit nemocnici o den dříve. Nadcházející dny měla pobývat spolu se svými dětmi u sestry.

V té době měla paní S. klid, partner se ji nepokusil nijak kontaktovat. Nicméně po dvou dnech se začaly ozývat zdravotní komplikace způsobené útokem. Paní S. přestala hýbat dolními končetinami, tudíž byla znovu odvezena do nemocnice, kde zůstala na dlouhou dobu. Nějaký čas byla udržována v umělém spánku a lékaři jí nedávali příliš šancí na přežití. Vyšetření ukázala, že atakem došlo k poškození bazilární mozkové tepny a mozku s vážným trvalým následkem spočívajícím v ochrnutí horních končetin, ataxii (nekoordinované pohyby) dolních končetin a inkontinenci. Paní S. naštěstí přežila, potýká se však s trvalými následky. Dnes je upoutána na invalidní vozík a má vážnou vadu řeči. To vše dosvědčuje i přiznání příspěvku pro závislost na péči druhé osoby. Zdravotní stav se paní S. zlepšuje a na základě našeho osobního setkání si troufám říci, že také po psychické stránce se cítí lépe. Přesto ale paní S. již nikdy nebude samostatná a schopná starat se nadále o své děti. Ty jí byly odebrány a do nedávna je měla v péči matka pana M. Ten byl odsouzen k dvaadvaceti měsícům odnětí svobody a k úhradě bolestného paní S.

Trest odnětí svobody si pan M. již odpykal, ale bolestné své družce do dnešního dne neuhradil. Pan M. si mezitím našel novou partnerku, nedávno se znovu oženil a nyní čeká přírůstek do nové rodiny. Od svého propuštění má v péči rovněž i dětí paní S.

Otázkou tedy zůstává, kdo je v tomto případě potrestán? Pan M. odnětím svobody na necelé dva roky nebo paní S., která bude po zbytek svého života závislá na pomoci druhé osoby? Držme palce paní S., aby měla stále sílu bojovat a neopouštělo jí pozitivní naladění i po tolika životních útrapách.

Prostřednictvím toho článku by paní S. chtěla nejen varovat ostatní, ale zároveň by ráda poděkovala za podporu svému okolí, rodině, přátelům a lékařům. Ale především za pomoc a podporu jednomu muži!