Odborné sociální poradenství | proFem

IX. setkání IDT v Příbrami

Naďa Gubová

05.11.2014

IX. setkání IDT v Příbrami

Dne 4. 11. 2014 se uskutečnilo již IX. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Města Příbram, Sedlčany a Březnice, Psychologicko pedagogické poradny a neziskových organizací regionu.

Na setkání jsme hovořili o kazuistikách, se kterými jsme se setkali v oblasti násilí na seniorech a kyberšikany. Dále jsme řešili situaci ubytování pro oběti domácího násilí bez dětí. Získali jsme mnoho podnětných tipů, na koho se v daných situacích obrátit.

Seznámili jsme účastníky s organizacemi, které poskytují poradenství seniorům, kteří se potýkají s násilím ve svém okolí, dále organizacemi, které se zaměřují na problematiku kyberšikany. Představili jsme nový projekt realizovaný organizací proFem - "Pomoc apodpora obětem genderově podmíněného násilí".

 

Děkujeme všem zúčastněným za podněty do diskuse a především děkujeme Policii Příbram za poskytnutí prostor pro konání tohoto setkání.