Odborné sociální poradenství | proFem

Hodnocení služby sociálně právního poradenství

30.04.2013

Hodnocení služby sociálně právního poradenství

Hodnocení průběhu služby Tento dotazník slouží k získání zpětné vazby od uživatelek našich služeb.

Na základě Vašich podnětů Vám můžeme, pokud to bude v našich silách, službu přiblížit či přizpůsobit. Formulář najdete Hodnotící dotazník - Praha.docx. Vyplněný dotazník, prosím, poštele emailem na poradna@profem.cz nebo poštou na adresu V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4. Děkujeme, že se podílíte na zkvalitňování našich služeb.