Odborné sociální poradenství | proFem

Dotazník pro zlepšení sociálních služeb pro seniory

25.11.2012

Dotazník pro zlepšení sociálních služeb pro seniory

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku určeného pro zlepšení sociálních služeb pro seniory, jako oběti domácího násilí. Téma je velmi osobní, ale zároveň společensky významné a závažné.

 

Cílem dotazníku je zjistit, zda občané MČ Prahy 5, znají problematiku domácího násilí. Zda ví, jak rozeznat riziko či případné oběti, a na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Garantujeme Vám, že Vaše odpovědi zůstanou anonymní a budou použity pro zvýšení prevence v oblasti domácího násilí na seniorech. První 3 otázky dotazníku jsou pro statistické údaje o respondentech, jinak je dotazník zcela anonymní. Následující otázky a odpovědi jsou možná nepříjemné až šokující, přesto Vás prosíme, abyste se na ně pokusil/a odpovědět. Pomůže nám to porozumět situaci a přispět ke zlepšení služeb v této oblasti.

Děkujeme

Dotazník naleznete zde