Odborné sociální poradenství | proFem

Dotazník pro zlepšení sociálních služeb pro seniory

12.02.2013

Dotazník pro zlepšení sociálních služeb pro seniory

V listopadu jsme si dovolili Vás oslovit s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku určeného pro zlepšení sociálních služeb pro seniory, jako oběti domácího násilí.

...Téma je velmi osobní, ale zároveň společensky významné a závažné. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda občané MČ Prahy 5, znají problematiku domácího násilí, zda se potýkají s tímto problémem.

Na základě tohoto dotazníku jsme získali odpovědi od 112 respondentů/-tek a zjistili jsme, že 13% z nich se setkalo či stále setkává s násilím ve svém okolí. Bližší výsledky studie jsou ke stažení zde.