Odborné sociální poradenství | proFem

Anketa pro seniory

Naďa Gubová

16.09.2013

Anketa pro seniory

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku určeného pro zjištění aktuální situace mezi seniory, oběťmi domácího násilí. Téma je velmi osobní, ale zároveň společensky významné a závažné.

Cílem dotazníku je zjistit, zda občané hlavního města Prahy, znají problematiku domácího násilí. Zda ví, jak rozeznat riziko či případné oběti, a na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Garantujeme Vám, že Vaše odpovědi zůstanou anonymní a budou použity pro zvýšení prevence v oblasti domácího násilí na seniorech. První 2 otázky dotazníku jsou pro statistické údaje o respondentech, jinak je dotazník zcela anonymní. Následující otázky a odpovědi jsou možná nepříjemné až šokující, přesto Vás prosíme, abyste se na ně pokusil/a odpovědět. Pomůže nám to porozumět situaci a přispět ke zlepšení služeb v této oblasti.

Děkujeme

Dotazník naleznete zde