Odborné sociální poradenství | proFem

Odborné sociální poradenství

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech, v Příbrami a v Praze.

Pro obě služby je společná

 

Linka právní pomoci

Služba je poskytována telefonicky na čísle +420 608 222 277, a to každé všední úterý 9:00-12:00 a každou všední středu 17:30-20:30. Tato služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na základě tohoto kontaktu si klientka může domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí. Na tyto dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats.

 

Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné zde. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dostane do 10 dnů. Na dotazy klientek odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.  Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

Chatové poradenství

Nově od listopadu 2017 poskytujeme také prostřednictvím ptaformy www.elinka.iporadna.cz chatové poradenství. Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9:00-12:00 a středu 16:00-19:00.

Osobní konzultace poskytujeme na adresách

Praha: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Klientky se se svými dotazy mohou obrátit prostřednictvím linky právní pomoci nebo online poradny. Pokud mají zájem o osobní konzultaci, domluví si individuálně termín prostřednictvím emailu poradna[zavináč]profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná.

Středočeský kraj: Dlouhá 97, 261 01 Příbram III

Osobní konzultace na základě domluvy na lince právní pomoci nebo na telefonu 774 433 035. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná. Nebo na emailu poradna.pribram[zavináč]profem.cz. Ambulantní sociální poradenství pouze po předchozím objednání.

 

Odborné sociálně-právní poradenství

Posláním služby odborné sociálně-právní poradenství je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky  zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.

Poskytované služby

 1. odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího a sexuálního násilí
 2. právní poradenství
 3. pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím či sexuálním násilím do běžného života
 4. nezbytná psychická podpora
 5. podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)
 6. sepisování dohod, žalob a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou ve věci klientek
 7. zprostředkování právního zastupování u soudních a jiných řízeních (nadstandardní služby, není na ni právní nárok)
 8. psychoterapeutickou podporu (nadstandardní služby, není na ni právní nárok)

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Cílovou skupinou pro odborné sociálně právní poradenství jsou osoby ohrožené domácím či sexuálním násilím.

Specifikace uživatelek

Dospělé osoby, aktuálně zažívající domácí či sexuální násilí nebo se před násilnou osobou skrývající, případně osoby z jejich blízkého okolí (rodiče, sourozenci, děti, přátelé apod.), které pro ně hledají pomoc

Důvod pro odmínutí klientky

 • Kapacitní důvody
 • Zájemkyně neodpovídá cílové skupině, vyžaduje službu, kterou neposkytujeme
 • Zdravotní stav zájemkyně vylučuje možnost využití naší služby
 • Z důvodu psychického onemocnění nebo poruch chování
 • Agresivní chování ze strany zájemkyně

Způsob poskytování služby

Služba odborného sociálně právního poradenství je poskytována bezplatně, diskrétně na přání uživatelky služby anonymně. Pracovnice  udržují nediskriminační přístup, podporují nezávislost a autonomii klientky (např. nevoláme za klientky, ale podpoříme je, aby si zavolaly, aby si samy doplnily žádosti apod.).
Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou týmu AdvoCats for Women musí být pro uživatelku zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatelku přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace („Rozumíte tomu, je to tak pro Vás přijatelné?“).

Další informace najdete zde.

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí

 • Organizace v rámci poskytování služeb vždy dbá především na bezpečnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob   (Nepředáme informace o konzultaci, vytváříme bezpečnostní plán, upozorňujeme na nebezpečí u dětí).
 • Snaží se předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo opakovaně).
 • Vztah s klientkou je založený na důvěře, empatii, emocionální podpoře a pochopení strachu klientky. Jedná se o tzv. stranící poradenství, kdy se nezjišťuje stanovisko pachatele (tzn. například, nezjišťujeme příčiny chování agresora).
 • Organizace má při poskytování služeb vždy na paměti nejlepší zájem dítěte klientky a dalších osob, kterých se násilí či ohrožení týká.
 • Pracovnice přistupuje ke klientce individuálně dle jejích potřeb

Od listopadu 2017 zavádíme chat

Nově od listopadu 2017 poskytujeme také prostřednictvím ptaformy www.elinka.iporadna.cz chatové poradenství. Na chatu jsme pro Vás každou všední středu 16:00-19:00 a každý všední pátek 9:00-12:00. 

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na hodnocení služby

Nebyli jste spokojeni? Zde naleznete postup na podání stížnosti.

Využíváte našich terapeutických služeb? Bude rádi za vaši zpětnou vazbu. Zde naleznete formulář na ohodnocení terapeutických služeb. 


Hledáte pomoc? My ji nabízíme...

22.12.2017
Někdy může být náročné se zorientovat ve všech službách, které nabízíme, proto jsme pro… | více...

Dostupné služby v Praze a Středočeském kraji

20.11.2017
Nevíte, kam se obrátit o pomoc? Neorientujete se v nabízených službách? Proto jsme… | více...

proFem v roce 2016

20.02.2017
Rok 2016 se nesl v duchu zásadních změn. Profem o.p.s. nadále pomáhá obětem domácího… | více...

Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled

18.01.2017
Boromeum – edukační a formační centrum působící při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla… | více...

Měníme sídlo a název organizace

01.11.2016
V úterý 27.9. jsme přestěhovali sídlo organizace do nových prostor. Změnili jsme také… | více...

Zrušili jsme pevnou linku

29.09.2016
Z důvodu změny sídla organizace jsme zrušili pevnou linku | více...

Školení v Příbramské nemocnici

19.09.2016
V pondělí 19. 9. 2016 proběhlo již druhé školení pro zdravotnický personál na téma… | více...

proFem na dni neziskovek

08.09.2016
Ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 11,00-17,00 pořádala městká část Praha 5 den neziskových… | více...