Intervenční centrum proFem | proFem

VIII. setkání IDT v Příbrami

Naďa Gubová

12.06.2014

VIII. setkání IDT v Příbrami

Dne 3. 6. 2014 se uskutečnilo již VIII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami.

Dne 3. 6. 2014 se uskutečnilo již VIII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. O problematice domácího násilí zde diskutovali zástupci z řad pracovníků Policie, Probační a mediační služby, státního zastupitelství, záchranné služby či městských úřadů Příbram a Březnice.

Byly zde představeny novinky v činnosti proFem a Intervenčního centra, které díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti poskytuje bezplatnou pomoc obětem trestných činů. Účastnící se také mohli seznámit s rozšířením služeb intervenčního centra do okresů Beroun a Benešov, kde se otevírají dvě nové pobočky, což umožňuje využít služby intervenčního centra dalším klientům či klientkám z těchto regionů. Členové interdisciplinárního týmu diskutovali o tom, jak v praxi fungují předběžná opatření dle trestního řádu a jak se v praxi uplatňuje nový zákon o obětech trestných činů.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětnou diskuzi, zvláště pak plk. Mgr. René Petákovi za vstřícné přijetí a poskytnutí prostor na Policii ČR v Příbrami.

Těšíme se na další setkání na podzim tohoto roku!