Intervenční centrum proFem | proFem

Veletrh neziskových organizací v Příbrami

Naďa Gubová

27.10.2015

Veletrh neziskových organizací v Příbrami

V úterý 27. 10. 2015 se naše organizace zúčastnila prvního veletrhu neziskovek v Příbrami.

Cílem tohoto setkání bylo seznámení široké veřejnosti se službami, které jsou v tomto regionu nabízeny. Za Intervenční centrum proFem v Příbrami se zúčastnily 3 dobrivolnice, které zde měly připravený program pro děti a informace o našich službách pro jejich rodiče. Blližší informace o akci naleznete zde.

gallery