Intervenční centrum proFem | proFem

Školení zdravotnického personálu

Naďa Gubová

26.04.2016

Školení zdravotnického personálu

Dne 7. 4. 2016 proběhlo školení zdravotních sester gynekologického oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze.

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 jsme připravili školení pro zdravotní sestry, které pracují na gynekologickém oddělení. Ve školení jsme se zaměřili na komunikaci s traumatizovanou pacientkou, protože právě sestry na pohotovosti se mohou potkat s oběťmi znásilnění. Toto nám, bohužel, účastnice také potvrdily. Při semináři jsme představili naše služby, dále jsme probírali, jak se traumatizovaná žena může projevovat. Do "kuchařky" jsme dali desatero doporučení, jak s traumatizovanou ženou jednat a představili některé techniky krizové intervence. Na závěr jsme diskutovali nad ohlašovací povinností. Školení se zúčastnilo 13 zdravotních sester.

Děkujeme všem za účast a interakci během semináře.