Intervenční centrum proFem | proFem

Školení v Příbramské nemocnici

Naďa Gubová

19.09.2016

Školení v Příbramské nemocnici

V pondělí 19. 9. 2016 proběhlo již druhé školení pro zdravotnický personál na téma "Komunikace s traumatizovanaou osobou". Školení je realizováno v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zdravotnictví a Magistrátem hlavního města Prahy.

Čtyřhodinového semináře se zúčastnilo 13 zdravotních sester, 1 sociální pracovnice a 1 lékařka, které působí v nemocnici v Příbrami. Zúčastnily se pracovnice z několika oddělení.

Ve školení jsme se zaměřili na komunikaci s traumatizovanou pacientkou, protože právě zdravotní sestry  se mohou potkat s oběťmi znásilnění a domácího násilí. Toto nám, bohužel, účastnice také potvrdily. Při semináři jsme představili naše služby, dále jsme probírali, jak se traumatizovaná žena může projevovat. Do "kuchařky" jsme dali desatero doporučení, jak s traumatizovanou ženou jednat a představili některé techniky krizové intervence. V druhé právní části jsme diskutovali nad ohlašovací povinností. Doporučili jsme několik zásad, co nezapomenout uvést ve zdravotní dokumentaci. Na závěr jsme představili služby psychosociálního centra pro oběti domácího a sexuálního násilí na pohotovosti v Oslu, které jsme navštívili v rámci naší stáže v Norsku.

Na semináři jsme společně představovali příklady z praxe. Zdravotním sestrám jsme nabbídli podporu formou poradenství na naší lince právní pomoci, která působí vždy v úterý 9-12 a ve středu 17,30-20,30 na teleofnním čísle 608 22 22 77. Zdravotnický personál se může na tuto telefonickou linku obracet, ppokud si není jistý, zda situace podléhá oznamovací povinnosti, apod. Také jsme rozdali kartu "Průvodce pro zdravonický personál", která je metodickou podporou pro rozpoznání oběti domácího či sexuálního násilí a poskytuje rady, jak s takovou osobou jednat.